Нашата биография и философия:

Първообразът на Издателска къща КХ – Критика и Хуманизъм възниква през 1990 г. като част от по-голямо сдружение с идеална цел (Дружество за разпространение на научни знания “Критика и Хуманизъм”), а през 1995 г. тя придобива пълна независимост, радикално е обновена и започва да оформя своя специфична издателска и културна политика, която следва и до днес.

 

Ние сме независимо издателство със специализация в областта на съвременните хуманитарни и социални науки, с академични консултанти в България, Европа и Америка и единственият български член на Международния алианс на независимите издатели (Париж, Франция) – организация, която обединява повече от 750 издатели от цял свят.

 

Вече 30 години нашата основна дейност е  публикуване на книги в областта на хуманитарните и социалните науки, а през последното десетилетие – и експериментиране с образци на елитна изящна литература, които демонстрират преки връзки с хуманитаристиката. Публикували сме преводи на български език на някои от най-трудните и вдъхновяващи образци на съвременната хуманитаристика, както и на някои от най-провокативните, хронологично най-нови издания в същото това поле.

 

Ако приемем, че от векове философията е обединяващо, “родово” название за хуманитарните и социалните науки, то можем да кажем, че енергия ни дава нашият девиз да бъдем не просто „издател на философия”, а  „издател с философия“. Подкрепата чрез нашите книги и чрез свързани с тях събития, акции и пърформанси за една по-ерудирана културна среда, която е по-толерантна към различни, но просветени и етически отговорни мнения и стилове на живот, винаги е бил наш издателски идеал, дори и в най-трудни социални времена. Към това понастоящем се добавя и работата ни в полза на библиоразнообразието, този превъзходен слоган на Международния алианс.

 

Повечето от нашите книги са преводи на някои от най-значимите текстове на съвременната философия, социология, политическа теория, психология, културология, естетика, история, литературна критика и т.н. Те са пронизани от вътрешни взаимни връзки и затова са части от утвърдени и обичани от читателите книжни серии, най-дългогодишните сред които са Етоси, Социооптики, Varius, Случаи, а най-новите – Трансверсали, Теоретични пространства и др. (вижте повече в категория Книги/Серии), etc.

 

Важна част от издателската ни философия е експериментирането, включително чрез въвличане на публиките ни и чрез работа по границите на “издателското поле” и взаимодействието му с културни процеси с по-широк обхват (вижте повече в категория Експерименти).

 

 

През 2023 г. дейността ни се подпомага от Национален Фонд “Култура” в рамките на проект по програмата им “Едногодишен грант – 2022”.

 


Екип
Aнтоанета Колева
Aнтоанета е директор на Издателска къща KX – Критика и Хуманизъм от 1995 г. Тя е философ по образование (Софийски университет „Св. Климент Охридски”), специализирала е съвременна философия, превод, издателски и културен мениджмънт към Министерството на културата на Франция, Националния център за научни изследвания (CNRS) на Франция, Асоциацията на британските издатели Великобритания (Лондон и Оксфорд), Централноевропейския университет (Прага) и др. Превела е над 20 от най-важните книги на съвременната френска хуманитаристика (постструктуралистка и постмодерна вълна). Автор е на текстове, публикувани на български, английски, френски и немски език – текстове върху наследството на Мишел Фуко, върху проблеми на превеждането и консистентното публикуване на елитарна хуманитаристика днес, върхупо-широки културни процеси и проблеми. Съставител на сборници и специални броеве на хуманитарни списания по същите теми, участник в международни конференции и издания. Антоанета Колева е инициатор на експериментални проекти за нестандартни типове представяне на хуманитаристика чрез промяна на нагласата на младежки публики и активното им въвличане в процеса на промотиране на книги.
Aся Захариева

Aся е главен сътрудник маркетинг и публични събития от 2008 г., а от 2023 г. е експерт специални проекти. През последните години специализира в полето на чуждестранните авторски права. Превежда психология от английски език.

По образование тя е магистър психолог (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) със специализация детска психология.

Има дългогодишен опит на сътрудник в международни програми за образователен обмен със САЩ и Великобритания.

Участник е и във всички експериментални проекти на издателството за нестандартни типове публично представяне на хуманитаристика.

Ирина Джонкова

Ирина Джонкова e бакалавър на Националната художествена академия, специалност Книга и печат.

Има специални интереси в областта на илюстрацията на книгата, участник е в няколко национални изложби, от които има няколко награди.

Вече четвърта година е създател на художествените проекти, свързани с нашите книги.

Валентин Калинов

Валентин е сътрудник на ИК “Критика и Хуманизъм” от 2012 г. Занимава се с публични събития, превежда и редактира хуманитаристика основно от италиански език. Автор е на текстове и отзиви за книги.

Той е доктор по философия и магистър по психология  (Софийски университет „Св. Климент Охридски”).

Участва в експерименталните проекти на издателството за публично представяне на хуманитарната книга. 

Паула Ангелова

Паула е сътрудник на ИК “Критика и Хуманизъм” от 2009 г. Занимава се с публични събития, превежда хуманитаристика от английски и френски език. Автор е на текстове и отзиви за книги.

Тя е доктор по философия в полето на феноменологията (Софийски университет “Св. Климент Охридски”).

Участва в експерименталните проекти на издателството за публично представяне на хуманитарната книга.


 

адрес:

пл. “Славейков” 11, 4 етаж, офис 16

София 1000

 

телефон:

0895 772508

kx@kx-publishing.org

Приемно време:

от 16.00 до 18.00 ч.,

единствено и само след предварителна уговорка на посочените e-mail адрес и/или телефон.

Some contents or functionalities here are not available due to your cookie preferences!

This happens because the functionality/content marked as “Google Maps” uses cookies that you choosed to keep disabled. In order to view this content or use this functionality, please enable cookies: click here to open your cookie preferences.

Присъединете се към нашия бюлетин!

За да ви обслужва по-добре, тази страница използва т.нар. бисквитки. Ако продължите навигацията си тук, вие се съгласявате с нашата политика на употреба на бисквитките, политика на поверителност и общи условия.
За повече информация относно политиката ни на поверителност натиснете тук.