Промо!
 • Автори: Джорджо Агамбен
 • Homo sacer II

  II.1 Извънредното положение / II.2 Stasis: Гражданската война като политическа парадигма

  Това е втората, напълно самостоятелна част от поредица­та Homo sacer, с която Агамбен придоби авторитета на един от най-оригиналните мислители на съвремието.

  Книгата преосмисля проекта на европейската модерност, но вече не с термини като биополитика и биовласт (както в част I), а през призмата на феномени като „извънредно по­ложение“ и „гражданска война“. Акцентът е върху възможни­те уроци за съвременното състояние на запад­ната цивилизация.

   

  В част II.1 Агамбен изследва пространството между поли­тическото действие, правния ред и човеш­кия живот като такъв. Екскурсът от Античност до съ­временност сочи огромния залог на понятието „извънредно положение“ днес.

   

  В част II.2 се идентифицира кой е „прагът” на фундаментално политизиране на Запада. Демонстри­ра се не просто потапяне в проблемите на настоящето, но и философска тревожност за бъдещето.

   

  Книгата е предизвикателно към мисленето четиво за всеки, който се движи в полетата на хуманитаристиката, но и за изкушените от анализите на настоящето.

 • Серия: Varius
 • Област: италианска философия, културология, политическа философия, философия
 • Страници от книгата /
 • Превод от: италиански
 • Преводач: Валентин Калинов
 • Художник: Михаела Икономова
 • Година: 2019
 • Страници: 256
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872266
 • 25.00 лв. 21.25 лв.

  Homo sacer II.1
  Извънредното положение
  1. Извънредното положение като парадигма на управление … 13
  2. Силата на закон … 69
  3. Iustitium … 85
  4. Гигантомахия за една празнота … 105
  5. Празник, траур, аномия … 127
  6. Auctoritas и potestas … 143

  Homo sacer II.2
  Гражданската война като политическа парадигма
  Предговор … 175
  1. Stasis … 177
  2. Левиатан и Бегемот … 199

  Библиография … 243

  Индекс … 253