Промо!
 • Автори: Георг Зимел
 • Фрагментарният характер на живота

  есета

  Георг Зимел (1858-1918) е сред легендарните фигури на социологията, и то не само в епохата на раждането й, но дори още повече днес, когато са все по-невидими границите между социология, философия, психология, културология. Защото текстовете на Зимел навлизат в много дисциплинарни полета.

  Eсетата в тази книга са смислово, а не хронологично свързани и представят множество страни от неговото над тридесетгодишно размишляване върху експанзиращата модерност. В тях Зимел ювелирно – включително като слог – плете своите диагнози на социалното около теми като „кокетството“ и „трапезата“, „модата“ и „благодарността“, „верността“ и „дискретността“, „лицето“ и „рамката“…

  Сборникът съдържа и исторически важния текст, с който Зимел открива Първия конгрес на Германското общество по социология.

  Тези малки форми са писани за читатели от кръгове, далеч надхвърлящи академичните. Такива читатели търсят и тук, днес.

  Как е възможно да градим общ свят, докато продължаваме да оставаме с непреодолими противоречия помежду си? Представяме ви опита на Зимел да отговори на този въпрос.

 • Серия: Varius
 • Област: социална психология, социална философия, социология
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Теодора Карамелска
 • Послеслов: Теодора Карамелска
 • Превод от: немски
 • Преводач: Теодора Карамелска
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2014
 • Страници: 268
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545871856
 • 25.00 лв. 21.25 лв.

  Мост и врата … 7
  Социология на сетивата … 15
  Големият град и духовният живот … 36
  Естетическото значение на лицето … 58
  Рамката за картина. Един естетически опит … 66
  Проблемът на портрета … 76
  За карикатурата … 90
  Психология на дискретността … 100
  Тайната. Една социалнопсихологическа скица … 110
  Писмото. Из една социология на тайната … 119
  Верността. Един социалнопсихологически опит … 124
  Благодарността. Един социологически опит … 132
  Чужденецът … 144
  Човекът като враг. Два фрагмента от една социология … 153
  Рози. Една социална хипотеза … 165
  Жената и модата … 171
  Психология на накита … 176
  Психология на кокетството … 187
  Социология на трапезата … 204
  Социология на общителността … 215
  Фрагментарният характер на живота. Из предварителни изследвания на една метафизика … 237

  Теодора Карамелска
  Георг Зимел: социологически поглед към антиномиите на модерността … 257