Промо!
 • Автори: Зигмунд Фройд
 • Тотем и табу

  Някои сходства в психичния живот на диваците и невротиците

  В това прочуто изследване Фройд за пръв път се обръща към обществото и културата.
  Вместо анализ на индивидуалната душа – на сцената излизат фантазмите на колективната. Защо? Книгата дава един отговор, който днес вече е станал легендарен. Въпросът обаче продължава да стои пред всеки от нас.
  Епохален е приносът на този текст, той е класика в психологията, културологията, философията, антропологията, етнологията, социологията
  Наистина ли тотемизмът и табутата се коренят в едиповия комплекс?

  Той ли е в основата на всяка невроза, в която и епоха да се проявява тя?

  Това ли е първоначалното на религия, морал, изкуство, закон и общество?

  Доколко си помагат едно на друго изучаването на неврозите и на културните образувания?

  Еднакъв ли е генезисът на социалното въображаемо и на индивидуалното несъзнавано?

  Фройдовите хипотези изкушават и днес.

  Изданието е придружено с послеслов на доктор Давид Иерохам, който търси свои отговори на въпросите и предлага несъзнаваното и културата да се четат през термина „сцена”.

 • Серия: Случаи
 • Област: антропология, етнология, културология, психоанализа, психология, социална философия, социология
 • Страници от книгата /
 • Послеслов: д-р Давид Иерохам
 • Превод от: немски
 • Преводач: Светла Маринова
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2013
 • Страници: 280
 • Формат: 13 / 19.5 см.
 • ISBN: 9789545871740
 • 25.00 лв. 21.25 лв.

  ПРЕДГОВОР … 7

  ПРЕДГОВОР КЪМ ЕВРЕЙСКОТО ИЗДАНИЕ … 11

  I
  СТРАХЪТ ОТ КРЪВОСМЕШЕНИЕ … 13

  I I
  ТАБУТО И АМБИВАЛЕНТНОСТТА НА ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ИМПУЛСИ … 39

  I I I
  АНИМИЗЪМ, МАГИЯ И ВСЕМОГЪЩЕСТВО НА МИСЛИТЕ … 123

  I V
  ИНФАНТИЛНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТОТЕМИЗМА … 161

   

  НА РАЗСЪН/МВАНЕ … 255
  Д-р Давид Иерохам