Промо!
 • Автори: Аласдър Макинтайър
 • След добродетелта

  Макинтайър е парадигмален морален философ. Според него “тази книга възникна от…  нарастващото ми неудовлетворение от възгледа за ‘моралната философия’ като самостоятелна и независима изследователска област… Схващането, че моралният философ може да изследва възгледите за нравствеността просто като размишлява, удобно настанен в Оксфорд, върху това, което той или тя и неговото или нейното обкръжение казват и правят, е безплодно.”

  След добродетелта е общопризната за вероятно най-значимата и пълна с предизвикателства критика на съвременната морална философия. Тя е ключово важно изследване по етика, направено от един от най-изтъкнатите световни морални философи на ХХ в. Преведена е на над 20 езика и се е превърнала в класическо, незаобиколимо изследване по етика.

  Макинтайър изследва историческите и концептуалните корени на идеята за добродетел, диагностицира причините за нейното отсъствие в личния и публичния живот и предлага начин за възстановяването й. Наричат книгата демонстрация на това каква е била цената, платена за „модерността“.

  Една от основните й характеристики е нейната аристотелистка позиция и убеждението на автора, че единствено от такава гледна точка може да се разбере генезисът на т.нар. „морална модерност“.

  Книгата е незаобиколимо важна за образованието по етика и по философия като цяло.

 • Серия: Ethos
 • Област: етика, философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Любомира Радоилска
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 1999
 • Страници: 328
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9545870427
 • ISBN: Няма Категория: Етикети: , , ,

  12.00 лв. 10.20 лв.

  Пред­го­вор……. 9

  1 Едно обезпокоително предположение…… 13

  2 Естеството на моралното несъгласие днес и претенциите на емотивизма ….. 18

  3 Емотивизъм: социално съдържание и социален контекст ….. 37

  4 Предшестващата култура и Проектът на Просвещението за оправдаване на морала …… 52

  5. Защо Проектът на Просвещението за оправдаване    на нравствеността трябваше да се провали …….. 68

  6 Някои следствия от провала на Проекта на Просвещението ……. 81

  7 “Факт”, обяснение и експертност ……. 99

  8 Характерът на обобщенията в социалните науки и тяхната прогностична недостатъчност …… 109

  9 Ницше или Аристотел? …… 132

  10 Добродетелите в героичните общества …… 145

  11 Добродетелите в Атина …….. 156

  12 Аристотеловото представяне на добродетелите ….. 173

  13 Средновековни аспекти и обстоятелства …. 194

  14 Естеството на добродетелите ….. 212

  15 Добродетелите, единството на човешкия живот и понятието за традиция …… 238

  16 От добродетелите към добродетелта и след  добродетелта …….. 262

  17 Справедливостта като добродетел: смяна на концепциите …….. 282

  18 След добродетелта: Ницше или Аристотел,  Троцки и Св. Бенедикт ……. 295

  19 Послепис към Второто издание ……. 304

   Библиография …….. 321

  Индекс….. 323