Промо!
 • Автори: Мишел Фуко
 • Признанията на плътта

  4 том на "История на сексуалността"

  Мишел Фуко е сред най-бляскавитe мислители на съвремието, сред най-влиятелните, чиито идеи вдъхновяват безброй изследователи по цял свят и го превръщат в един от най-цитираните хуманитарни учени на всички времена. Но и сред най-предизвикателните!

  В прочутата си поредица История на сексуалността, която може да бъде мислена като обширно изследване върху „генеалогията на желаещия човек“, Фуко предлага етически и политически тези, които са вдъхновяващи (и вълнуващи) и в полето на историята, и в полето на настоящето. Но пределното предизвикателство на поредицата е именно неотдавнашната сензация: публикуването, 34 години след смъртта на автора, на четвъртия и последен том от поредицата, Признанията на плътта, изваден от архивите на автора след дълго и вече почти изгубило надежда чакане. И ето че томът се появява и на български език!

  Известно е, че първоначалното намерение на Фуко за поредицата – „да изследва модерния биополитически диспозитив на сексуалността“ – по-късно бива изоставено в полза на проблематизирането на гръцко-римската античност, на сексуалното удоволствие в историческата прспектива на “изкуствата на съществуване“. Последният том продължава тази историческа перспектива и е посветен на проблематизирането на „плътта“ от християнски автори от 2 до 4 век. Както и на “върха” на един културен айсберг, на който е съдено след ред метаморфози да се превърне в днешна съдба на нашите родени от християнството култури – „признанието“, изповядването на „себе си“. Така текстът на Признанията на плътта намира своята гравитационна точка в конституирането на самия субект и на една етика на субекта – етика на „себе си“.

  Експертите смятат, че това произведение представлява самата сърцевина на цялото начинание на Фуко за една История на сексуалността. Други са убедени, че това е най-зрялото му произведения, довършвано в месеците преди смъртта му.

  Отвъд смайващата ерудиция на автора и способността му мощно да удържа видимия безброй от идеи, това изследване предлага и нови „средства за работа“: то е евристично както за работата на мисленето на всекиго над него самия, така и на всеки изследовател – над собствените му теми.

  “Човешката история е дългата последователност от синоними на една и съща дума. Да й се противоречи е дълг.”

  Рьоне Шар

  (това е единственото, което Фуко настоява да присъства върху кориците на томовете от История на сексуалността)

  * * *

  Публикуването на тази книга е част от по-голям проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен грант 2022”.

  Преводът е подкрепен от Националния център за книгата на Франция.

  Изданието се посвещава на художничката Яна Левиева (1967-2018).

 • Серия: Varius
 • Област: история, културология, съвременна философия, френска философия
 • Страници от книгата /
 • Предговор: Фредерик Гро
 • Превод от: френски
 • Преводач: Антоанета Колева
 • Художник: Яна Левиева, Ирина Джонкова
 • Година: 2023
 • Страници: 494
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872490
 • 39.00 лв. 33.15 лв.

  Предисловие от Фредерик Гро … 9

  I [Формирането на един нов опит] … 25

  1. Сътворение, създаване на потомство … 27

  [2. Трудното кръщение] … 75

  [3. Второто покаяние] … 105

  [4. Изкуството на изкуствата] … 137

  2 Да бъдеш девствен … 183

  [1. Девственост и въздържание] … 191

  [2. Изкуствата на девствеността] … 217

  [3. Девственост и познаване на себе си] … 249

  3 Да бъдеш женен … 293

  1. Дългът на съпрузите … 295
  2. Благото и благата на брака … 333

  [3. Либидизирането на секса] … 379

  Анекси

  Анекс I ..421

  Анекс II 423

  Анекс III 457

  Анекс IV 465

  Индекс на цитираните произведения 469