• Автори: Петър Горанов
 • Нищо особено: Етически предели и микроидеологии

  Съзерцателни есета

  Задача на агента на желание, на етическия субект е да приучи желанието си да пристъпва упорито, изработвайки сам част от стъпките си като „художествени“ потреби за всекидневни употреби.
  Ако се научиш да подгъваш панталона си сам, нима ще е непосилно за твоя Аз да изработва и онези тропоски и бродерии, с които световете на желанията засипват от всички посоки иначе неуютната реалност, която „професионалният дълг“ на всеки макрологичен дискурс и занапред ще се изкушава да представя за един цялостен и свързан свят?
  Важно е не да бъде размита границата между етика и естетика, важно е такава да липсва.

  (За детайли вж. Съдържанието тук по-долу)

 • Серия: Извън серии
 • Област: аналитика на желанието, етика, съвременна философия
 • Страници от книгата /
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2012
 • Страници: 264
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871702
 • 17.00 лв.

  Изчерпан

  7 ПРЕДДВЕРИЕ

  10 ВСТЪПЛЕНИЕ

  11 МИКРО- И МАКРО-
  14 Подход
  19 Безкрайност, простряна върху крайност
  22 Номинации
  26 Времево траене на импулса
  42 Научната истина – заболяване на идеологическа почва
  53 Лекота за световете, тежести за реалността
  61 Морал и гравитация
  70 Разгърната чувствителност
  79 Дълбоки вътрешни повърхнини
  86 бележки

  88 СТЪПКИ ПО СРЕДАТА

  89 МАЛКО АСКЕЗА И МАЛКО ЖЕЛАНИЕ
  94 Чедо Божие
  100 Аскеза/professio
  108 Homo simplex et idiota
  116 Professio/idiota
  123 Естина/истина
  130 бележки

  133 ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В ПРЕДЕЛИТЕ САМО НА ГОЛАТА ЕТИКА
  135 Град/гражданин/култура
  140 Дефиниции за морал/етика
  144 Морал до право
  148 Право „срещу“ права
  155 Етика и/или морал
  165 бележки

  167 ИГРА НА ЛИЧНОСТ СЪС ЛИЦА
  Вариации
  170 Лице и маска: намазване и ферментация
  177 Концентрационни линии на присъединяване: морализация
  191 Ризомни линии на бягство: стъпки встрани
  205 Игрови линии на приобщаване: Нищо за миналото
  (… по наклона на една мисъл)
  216 бележки

  219 ТОЛЕРАНТНОСТТА: ВЪНШНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХАРАКТЕРА
  Етическо гледище
  221 Уговорка (относно заглавието)
  223 Пътеки
  231 Кълнове, етимологии
  237 Отклонения и предубеждения
  244 Минимизиращи характеристики
  250 Етика/естетика

  256 Отстъп

  262 бележки