• Автори: И. Кант, М. Ж. А. Н. дьо К. Кондорсе, Й. Фихте
 • Космополитизъм срещу национализъм

  Произход на идеите в Просвещението

  В тази малка антология се връщаме към първоначалата на космополитизма и национализма, като типове социално мислене, в три кратки текста-жалони на Кант, Кондорсе и Фихте.

  Целта ни е да очертаем ретроспективно теоретичен хоризонт, от какъвто се нуждае преди всичко разбирането на изобилните днес теоретизации около национализма и още повече надигащата се през последните години и провокирана от глобализацията вълна от рефлексии върху зреещия космополитизъм – независимо дали той се схваща като световен правен ред (който предстои) или като индивидуална нагласа и начин на живот (която е вече налице).

 • Серия: Социооптики
 • Област: политическа философия, политология
 • Съставител: Антоанета Колева
 • Предговор: Антоанета Колева
 • Превод от: френски, немски
 • Преводач: Антоанета Колева, Владимир Теохаров
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2003
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9545870931
 • 6.00 лв.

  Изчерпан

  И. Кант

  Идеята за една всеобща история от световно-гражданска гледна точка (1784) … 9

   

  М. Ж. А. Н. дьо К. Кондорсе

  Ескиз на една историческа картина за прогреса на човешкия дух (1793-1794) … 33

   

  Й. Г. Фихте

  Какво е народът в най-високото значение на тази дума и какво е любовта към родината? (1808) … 75