Промо!
 • Автори: Александър Кънев, Александър Кьосев, Боян Знеполски, Валентин Калинов, Васил Видински, Калин Янакиев, Красимир Стоянов, Лидия Кондова, Петър Горанов, Стоян Ставру, Хараламби Паницидис, Янаки Стоилов
 • Истории и разказвачи

  Философия, право, литература

  Специално издание за юбилея на професор Стилиян Йотов

  Тази книга е щастлива среща – философско-литературно-правна – на едни от най-утвърдените, но и
  най-младите имена в многогласното ни хуманитарно и социалнонаучно поле. Те я направиха истинско „приключение от различия“, същински полилог.
  Темите варират от еротика до ‘празно отношение’, от философски сън до аграрен патос, от протест-
  ни движения до (анти)естетизъм, от литературно-утопичното до популисткото, а на моменти застават
  в прави линии, свързващи нефилософското с „още от“ философското, правата – с респекта към
  личността…
  Различните разказвачи разказват истории, замислени да участват в една празнична среща, каквато е тази книга – освен че предлага интересни тези, тя оказва признание към професора от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Стилиян Йотов.
  Събраните тук текстове – съвсем „горещи“ от своята новост и страст – ще събудят любопитство
  дори сред най-младите читатели, които тепърва имат право на своите „млади“ истории, с които да
  встъпят като разказвачи в непреставащия общ разговор по вълнуващи всички ни проблеми.

 • Серия: Извън серии
 • Област: история на философията, културология, литературознание, съвременна философия, философия, философия на правото, философия на религията
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Антоанета Колева, Валентин Калинов, Стоян Ставру
 • Предговор: От съставителите
 • Художник: Гергана Икономова
 • Година: 2020
 • Страници: 260
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9879545872341
 • 20.00 лв. 17.00 лв.

  От съставителите ….. 7

    
  Васил Видински
  Начални условия за диалектика на празното отношение…..13

  Лидия Кондова
  Нефилософията на Якоби между Просвещението и Романтизма…..33

  Валентин Калинов
  Сънят на сogito………….49

  Петър Горанов
  Еротика и сексуализация (дискурсивна разходка по някои исторически  забележителности) …….67

  Александър Кънев
  Защо (още) философия?………87

    
  Боян Знеполски
  Как да мислим протестните движения в публичното пространство?
  (Върху перспективите на Шантал Муф и Джудит Бътлър)…… 109

  Красимир Стоянов
  Популизмът като обект на социална критика……..131

    
  Калин Янакиев
  Онтологичният фундамент на респекта към човешката личност………147

  Хараламби Паницидис
  Василий Розанов: естетическа деконструкция на християнството………158

    
  Янаки Стоилов
  Правата – патос и проза………… 173

  Стоян Ставру
  Аграрният рефлукс: социалистическата собственост и земеделските земи в НРБ……….191

    
  Александър Кьосев
  Сънища на края на пътя
  Народни марксизми и изпитание на утопията в Чевенгур на Андрей Платонов…….. 209

   

  Стилиян Йотов – Био-библиография………251

  За авторите………….254

  Contents……………..256