Промо!
 • Автори: Алис Милер
 • Драмата на надареното дете и търсенето на истинския Аз

  Тази световноизвестна книга е преднамерено „погрешно” озаглавена:  Тя не е само за надарените деца; не е само за децата; не е и само за онези възрастни, които отглеждат деца. Тя е за всеки възрастен, който поне веднъж е бил разтерзан от търсене на причините за своите болезнени преживявания.

  Алис Милер, терапевт, експериментатор и теоретик, пише, че когато използва думата „надарено” в заглавието, има предвид всички нас, които в детството си сме се научили да си служим с природния си „дар” да се приспособяваме към начина, по който се държат с нас – често злоупотребявайки с чувствата и достойнството ни на малки същества, – за да оцелеем. „Надареността” е дарбата на всички ни да се справяме.

  Но достатъчно ли е простото оцеляване? Очевидно не. И тази книга ни помага за останалото: да търсим нашата собствена истина за нас самите и да си „спечелим” обратно радостта от живота, отвоювайки го от изтласканото преживяно.

  Защото дори когато сме най-успешни, ни дебне някакво чувство на празнота и отчуждение.

  Защото дори ситуации на „пълно щастие” могат да бъдат провалени от нещо необяснимо в нас.

  Защото сякаш повтаряме едни и същи грешки с хора от един и същи тип, макар и с различни лица и имена…

  Книгата е мъдра, дълбока, но простичка за четене. От първото й излизане до нейното преработено издание минават почти две десетилетия, през които се трупа опитът на авторката, и ето го текста, в който тя доизяснява по-ранните си открития относно механизмите и следствията на личното (и социалното) потискане и предлага начини за справяне с последиците от ранното травматизиране.

 • Серия: Случаи
 • Област: психоанализа, психология, психотерапия
 • Страници от книгата /
 • Послеслов: д-р Давид Иерохам
 • Превод от: немски
 • Преводач: Теодора Карамелска
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2018
 • Страници: 162
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872174
 • 22.00 лв. 18.70 лв.

  І. Драмата на надареното дете и как станахме психотерапевти
  Всичко друго, но не и истината / 11
  Бедното богато дете / 14
  Изгубеният свят на чувствата / 19
  В търсене на истинския аз / 25
  Ситуацията на психотерапевта / 33
  Златният мозък / 40

  ІІ. Депресия и грандомания. Две форми на отричане
  Съдбите на детските потребности / 45
       Здравословното развитие / 45
       Психичното разстройство / 48
  Илюзията на любовта / 51
  Грандоманията като самозаблуда / 52
  Депресията като обратната страна на грандоманията / 55
  Депресията като отричане на аза / 59
  Депресивни фази по време на терапията / 73
  Сигнална функция / 73
  „Да прегазиш себе си“ / 74
  Преизпълнен със силни емоции / 75
  Противопоставяне спрямо родителите / 76
  Вътрешният затвор / 77
  Социалният аспект на депресията / 84
  Митът за Нарцис / 88

  ІІІ. Дяволският кръг на презрението
  Унижението на детето, презрението към слабостите му и какво произтича от това? Примери от всекидневието / 93
  Презрението в огледалото на терапията / 107
  Нарушеното изразяване на аза в натрапливостта за повторение / 108
  Презрението в перверзията и в натрапливата невроза / 111
  „Поквареното“ в детския свят на Херман Хесе като пример за конкретно „зло“ / 121
  Майката в първите години от живота като посредник на обществото / 131
  Самотата на презиращия / 134
  Освобождаване от презрението / 139

  Послеслов от 1995 г. / 146
  Благодарности / 152

  Надареността и бездарността – Алис Милер
  (послеслов)
  д-р Давид Иерохам / 155