Промо!
 • Автори: Албърт Р. Джонсън
 • Раждането на биоетиката

  Етиката традиционно говори за безусловно уважение към светостта на живота. Но тази ценност днес сякаш започва да става относителна, или поне с трудно определими граници,  под въздействието на новите медицински технологии, замъглява се сред тревогата от това колко нееднозначен е научният прогрес в плоскостта живот-смърт. За лекари, философи, теолози, прависти, за цялото общество се появява като поле на най-висши залози биоетиката – там, където се размиват границите между някога недвусмислени ценности: В полза на пациента ли е поддържането на живота му, когато той е в безсъзнание без надежда да излезе от него? Или когато непоносимо страда? Причиняване на вреда ли са експериментите с безнадеждно умиращи хора, които биха могли да помогнат в лечението на тежки заболявания на други хора? Все по-технизираната медицина става все по-скъпа – но тогава дали ще лъде достъпна грижата за онези, които не могат да плащат?… Какво е полза? Какво е вреда? Кой има право да живее? Кой трябва да умре? Какво е смърт – по какви критерии да се определя тя, след като медицинската техника може да поддържа до безкрайност дишането или работата на сърцето? Кой може и трябва да взема тези решения?…

  В тази книга, която е сред най-акламираните текстове в областта, авторът Джонсън описва увлекателно като роман, с хумор и енциклопедично изобилие, възникването на биоетиката като поле на мислене, говорене и действие. Той не само познава лично почти всички пионери на това плуридисциплинарно поле, но сам е един от бащите основатели – професор емеритус по биоетика на Вашингтонския университет, главен редактор на прословутия компендиум от биоетични документи, наречен Source Book in Bioethics.

 • Серия: Социооптики
 • Област: биоетика, етика, философия
 • Страници от книгата /
 • Превод от: английски
 • Преводач: Ина Димитрова, Росен Люцканов
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2011
 • Формат: 15 / 22 см.
 • ISBN: 9789545871566
 • ISBN: Няма Категория: Етикети: , , ,

  26.00 лв. 22.10 лв.

  Изчерпан

  ПРЕДГОВОР

  Биография на един биоетик

  Обхватът на настоящия разказ

   

  Първа част

  НАЧАЛА НА БИОЕТИКАТА: МЕСТА И ХОРА

  Първа глава

  ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ НА СЪВЕСТТА: МЕДИЦИНСКАТА ЕТИКА ПРЕДИ БИОЕТИКАТА

  Дългата традиция на медицинската етика

  Новата медицина

  Десетилетието на конференциите

  От конференции към центрове

  Центъра „Хейстингс“

  Институтът „Кенеди“

  Общество за здраве и човешки ценности

  Един разговор

  Бележки

   

  Втора глава

  ТЕОЛОЗИТЕ: ПРЕОТКРИВАНЕ НА ТРАДИЦИЯТА

  Римокатолическа морална теология

  Протестантска теологическа етика

  Тримата теолози

  Образованието на етиците

  Бележки

   

  Трета глава

  ФИЛОСОФИТЕ: ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА

  Философия на морала

  Американската философия на морала

  Метаетика

  Философите и моралните проблеми на новата медицина

  Диалогът между философия и теология

  Бележки

   

  Четвърта глава

  БИОЕТИЧЕСКИТЕ КОМИСИИ: УПРАВЛЕНИЕ И БИОЕТИКА, 1974-1983 г.

  Изслушванията на Мондейл от 1968 г.

  Изслушванията на Кенеди от 1973 г.

  Национална комисия за защита на пациентите, подложени на биомедицински и поведенчески изследвания, 1974-1978 г.

  Надзорен съвет по етика към Министерството на здравеопазването, образованието

  и социалните грижи, 1978-1980 г.

  Президентска комисия за проучване на етическите въпроси в медицината, биомедицинските и поведенческите изследвания, 1980-1983 г.

  Сравнение между двете комисии

  Бележки

   

  Втора част

  НАЧАЛА НА БИОЕТИКАТА: ПРОБЛЕМИТЕ

   

  Пета глава

  ОПАСНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ: ЕТИКА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ХОРА

  Опасни експерименти

  Научна медицина и експерименти

  Процесът пред Международния трибунал в Нюрнберг

  Казусът с талидомида

  Националният здравен институт и законодателното уреждане на научните изследвания

  Разкритията от Тъскиги

  Етици и експерименти

  Националната комисия

  Научни изследвания върху деца

  Научни изследвания върху затворници

  Експериментите върху хора и общественият дебат

  Заключение

  Бележки

   

  Шеста глава

  МОДИФИЦИРАНЕ НА ЖИВОТА: ГЕНЕТИКА И ЕТИКА

  Евгеника

  Научна генетика

  Медицинска генетика

  Молекулярна биология

  Модифициране на живота

  Картиране на човешкия геном

  Заключение

  Бележки

   

  Седма глава

  ЧУДОТО НА МОДЕРНАТА МЕДИЦИНА: ЕТИКА НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНИ ОРГАНИ

  Бъбречни трансплантации

  Сърдечни трансплантации

  Трансплантацията: осакатяване или дар?

  Набавяне на органи

  Изкуственото сърце

  Достъп до недостигащи ресурси

  Достъп до трансплантация и други здравни услуги

  Заключение

  Бележки

   

  Осма глава

  КОЙ ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕ? КОЙ ТРЯБВА ДА УМРЕ? ЕТИКА НА СМЪРТТА И УМИРАНЕТО

  Дефиниране и установяване на смъртта

  Харвардската дефиниция за мозъчна смърт

  Президентската комисия: дефиниране на смъртта

  Интензивни грижи за новородени

  Бебето Доу

  Кардиопулмонална ресусцитация

  Интензивни грижи за възрастни

  Да допуснеш смъртта

  Решение за отказ от животоподдържащо лечение:

  президентската комисия

  Евтаназия или подпомогнато самоубийство

  Смърт, биоетика и право

  Заключение

  Бележки

   

  Девета глава

  ПРЕКРАСНИЯТ НОВ СВЯТ: ЕТИКА НА ЧОВЕШКОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

  Абортът

  Контрацепция

  Репродуктивни технологии

  Бележки

   

  Трета част

  ДИСЦИПЛИНА, ДИСКУРС И ЕТОС

   

  Десета глава

  БИОЕТИКАТА КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА

  Биоетиката като дисциплина

  В търсене на теория

  Принципи

  Методология

  Биоетика, право и други научни дисциплини

  Заключение

  Бележки

   

  Единадесета глава

  БИОЕТИЧЕСКИТЕ ДЕБАТИ

  Споделено взимане на решения

  Преподаване на биоетика

  Болнични етични комисии

  Клинична етика

  Общностни дебати

  Гражданските движения като част от общностните дискусии

  Медийна биоетика

  Заключение

  Бележки