Промо!
 • Автори: Филип Тер
 • Новият ред на Стария континент

  История на неолиберална Европа

  Когато през 1989 г. пада буквалната и метафорична Стена между Източна и Западна Европа, започва експеримент с континентален мащаб: след своите нежни и кадифени или кървави революции „Източният блок“ бива подтикнат към икономически трансформации, които се оказват изцяло и чисто неолиберални. Процеси на котрансформация, като ефект от промените при нас, обхващат и страните от Западна Европа. Книгата проследява внимателно, детайлно и много полезно за всякакви читателски гледни точки и двете плоскости на трансформация. Не пропуска и да постави въпроса дали днес европейският Юг не заема мястото на някогашния Изток.
  Развитието на неолиберализма се очертава в книгата както хронологично, така и с акцент върху важни регионални различия в Европа. В някои отношения книгата е критика на неолиберализма, но като цяло е по-скоро опит за обективна история на последиците му: защото показва как той засяга не само икономиката, но и ценностите, и общностните проекти и мечти. Представя и аргументи за диагностициране на края му.
  За да направи българското издание свръхактуално, авторът написа в средата на ноември 2018 г. специален епилог за българските читатели, обхващащ процесите в Европа след публикуването на книгата.

  Филип Тер е професор по история на Централна Европа във Виенския университет, гост професор в изтъкнати академични институции в САЩ и Европа.

 • Серия: ЕвропИ
 • Област: eвропеистика, история, културология, политология, социология, философия
 • Страници от книгата /
 • Послеслов: Специален послеслов за българското издание
 • Превод от: немски
 • Преводач: Силвия Василева
 • Художник: Михаела Икономова на корицата, Яна Левиева на серията
 • Година: 2018
 • Страници: 522
 • Формат: 20.5 / 14 см.
 • ISBN: 9789545871962
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Изчерпан

  траПърва глава

  ВЪВЕДЕНИЕ

  Предварителни бележки с личен характер

  Историзиране

  Корени на неолиберализма

  Понятието трансформация

  Втора глава: КРИЗИ И ДЕБАТИ ЗА РЕФОРМИ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ. УПАДЪКЪТ НА ДЪРЖАВНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ

  Алтернативeн прочит на Студената война

  Неолибералният обрат на Запад и на Изток

  Трета глава: РЕВОЛЮЦИИТЕ ОТ 1989 ДО 1991 Г. ПРОТИЧАНЕ И ОБХВАТ НА РЕВОЛЮЦИИТЕ

  Принципи на обяснение

  Центрове и действащи лица на революцията

  „Договорената“ революция

  Четвърта глава: ПРАКТИКА И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА

  Кризи на трансформацията

  Системно-иманентни проблеми

  Типология на резултатите от реформите

  Пета глава: ВТОРА ВЪЛНА НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА. НЕОЛИБЕРАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НАВЪН

  Системите Flat-tax (плосък данък) и популизмът

  Човешки капитал

  Новото благосъстояние

  Богати градове, бедни села

  Ролята на ЕС

  Шеста глава: СРАВНЕНИЕ НА МЕТРОПОЛИСИТЕ В СРЕДНА ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ЯБЪЛКИ И КРУШИ? ЗА ЦЕЛИТЕ НА СРАВНЕНИЕТО

  Изходната база

  Трансформация отдолу

  Грюндерски период

  Бедният Берлин

  Boomtown Варшава

  Сравнение на метрополисите

  Седма глава: РАВНОСМЕТКА СЛЕД КРИЗАТА. КРАЯТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ?

  Протичането на кризата

  Примерът с кредитите в чужда валута

  Политическа реакция на кризата

  Осма глава: ЮГЪТ КАТО НОВИЯ ИЗТОК. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДЪЛБОЧИНА НА КРИЗАТА

  Миграция като изход

  Менталната карта на Европа

  Девета глава: КОТРАНСФОРМАЦИЯ

  Социалните реформи и реформите на пазара на труда в Германия

  Дискурсът за гражданското общество

  Политици, които идват от Изток

  Десета глава: ОПОЛЗОТВОРЕНИ И ПРОПУСНАТИ ШАНСОВЕ

  Участието в Революцията

  Ценностите на революцията

  Родилните мъки на обединена Европа

  Конфликтът в Украйна

  Перспективи след неолиберализма

  Епилог (написан за българското издание)

  Благодарности

  Избрана литература

  Използвани снимки

  Индекс на имената

  Индекс на географските названия