Промо!
 • Автори: Зигмунд Фройд
 • 4 основни текста

  Преходността / Траур и меланхолия / Отричането / Задръжка, симптом и страх

  Този том събира четири фундаментални теоретични текста, занимаващи се с начина, по който човек чувства (най-вече отрицателни чувства) и по който мисли (най-вече чрез отричане).

  Текстовете обхващат около десетгодишен период (1915-1926) от най-интензивната работа на Фройд и – освен че набелязват осови линии за практиката и за укрепващия теоретичен скелет на психоанализата – са чудесен показател за непрекъснато променящото се мислене на бащата основател, който не се отказва да търси истината.

  „Преходността“ / „Траур и меланхолия“ / „Отричането“ / „Задръжка, симптом и страх“ оформят едни от най-плътните възли в мрежата от психоаналитични понятия и имат дълга история на интерпретации и влияние, а някои от тях – и силни, само привидно неочаквани отзвуци в теорията на културата и в логиката.

  Книгата поставя началото на поредица „Теоретични пространства“. Поредицата включва работи на Зигмунд Фройд, психоаналитичната традиция и други сродни традиции в психологията, психотерапията и психиатрията на XX в. и до днес. Тя е дело на Издателска къща – Критика и Хуманизъм, Българско общество по групова анализа и групови процеси (съиздател) и специалисти от европейски академични и терапевтични институции.

  Текстовете в книгата са абсолютно необходими за всеки, който е изкушен от пси-полето, било като специалист, било като любопитен към себе си човек, но са и безценни за литератори, философи, културолози, рефлексивни социолози, хора на изкуствата и за всеки уважаващ собствената си индивидуална и културна история човек.

  Преводите са направени от специалисти в полето, изключително грижливо и в съобразност със съвременната терминология в хуманитаристиката и най-новите интерпретации на наследството на Зигмунд Фройд, консултирани с признати експерти.

 • Серия: Теоретични пространства
 • Област: културология, психоанализа, психология
 • Съставител: д-р Давид Иерохам
 • Превод от: немски
 • Преводач: Елица Цигорийна (3 текста), Светлана Събева (1 текст)
 • Художник: Гергана Икономова
 • Година: 2018
 • Страници: 212
 • Формат: 20.5 / 14 см.
 • ISBN: 9789545872181
 • 20.00 лв. 17.00 лв.

  Преходността … 9

  Траур и меланхолия … 17

  Отричането … 45

  Задръжка, симптом и страх … 63

  Д-р Давид Иерохам: За болката, която е и психична … 183