Промо!
 • Автори: Ги Окенгем
 • Хомосексуалното желание

  „Тази книга е историческа: тя бележи една дата, дата в онова, което наричат социално и политическо признаване на хомосексуалността. Може би без пряко да го провокира, тя допринася за това хомосексуалността повече да не бъде причислявана към подлежащите на лечение сексуални патологии. Макар и единствено заради това, книгата заслужава да бъде преиздавана и четена.“ Това казва в специалния си предговор към книгата Рьоне Шерер.

  Малката книжка е класика в гей-теорията, нещо като манифест на официалното признаване на хомосексуалността като немедицински, непатологичен факт. Книгата е пълна с живот и енергия, чете се лесно, съчетава в себе си психоанализа и марксистка теория и описва социалната и психичната динамика на така наречената хомофобия.
  Хомосексуалното желание е един от първите документи на световното движение за свобода на хомосексуалните хора да изразят себе си. Авторът Окенгем, журналист, високо ценен от Жил Дельоз, събира в книгата взривовете от социална и теоретична енергия от Май 1968-а, както и от политическите бунтове на хората с хомосексуална ориентация в големите градове по цял свят по онова време покрай ню-йоркските бунтове от юни 1969.

  Окенгем се опира именно върху теоретичната работа на Дельоз и Гатари и критикува влиятелните модели на психето и на сексуалното желание, изведени единствено от Лакан и Фройд. Разбира се, в книгата има и ясно набелязване на връзката с политическите ефекти на гей груповите идентичности.
  Хомосексуалното желание се смята за вдъхновяващ анализ на едновременната фасцинация и страх на капиталистическите общества пред желанието към собствения пол и същевременно обсъжда теми, които продължават да са много продуктивни за queer политиките.

 • Серия: Етоси
 • Област: queer изследвания, гей-изследвания, изследване на пола
 • Предговор: Рьоне Шерер
 • Превод от: френски
 • Преводач: Антоанета Колева
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2001
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9545870710
 • 10.00 лв. 8.50 лв.

  Предговор: Предизвикателство към века7

  Рьоне Шерер

   

  ВЪВЕДЕНИЕ … 23

  Първа глава

  АНТИХОМОСЕКСУАЛНАТА ПАРАНОЯ … 29

  Втора глава

  СРАМЕЖЛИВИ, ПЕРВЕРЗНИ, ЛУДИ … 55

  Трета глава

  СЕМЕЙСТВО, КАПИТАЛИЗЪМ, АНУС … 81

  Четвърта глава

  „ОБЕКТЕН ИЗБОР“ и ХОМОСЕКСУАЛНИ „ПОВЕДЕНИЯ“ … 109

  Пета глава

  ХОМОСЕКСУАЛНАТА БИТКА … 135

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ … 157

  Цитирани книги и вестници …161