Промо!
 • Автори: Хавиер Гома Лансон
 • Философия за света (и за всички в света)

  Събрани микроесета

   

  Всеки човек има свое тълкуване на света, което все донастройва. А самото тълкуване е вече… философска задача. Така че – всички са философи. И не могат да престанат да бъдат такива, без да престанат да бъдат човешки същества.

  Редом с това малък брой хора пишат специални книги по философия. Сред най-добрите от тях са онези, които помагат на обикновения човек да подобрява своята първична, естествена философия за света. Това прави и настоящата книга. Тя е съставена от микроесета – жанр, съчетаващ ерудицията, чудесния стил, хумора и „мъничко светски блясък“ от автор, който владее изкуството да вълнува. Микроесета за всеки, който не се отказва да иска да живее все по-мъдро.

  Красота и смърт, богатство и самота, любов и кич, късмет и болка, вечност и шарена дреболия, рана и триумф, литературен успех и смях на дивана, поезия и философия, бог и приятелски разговор… – върху всичко това се проектира светлината на един философски поглед и цветовете на лични разкази.

  Да мислим за света, подпомогнати от най-добрите идеи на онези, които са разсъждавали за същото преди нас, но без те да пречат на личния ни поглед? Това е приключението в много епизоди, на което ни кани Хавиер Гома.

  Хавиер Гома Лансон (по-известен като Хавиер Гома) е испански философ, есеист и писател, дългогодишен директор на най-голямата испанска фондация за култура „Хуан Марч“.

 • Серия: Varius
 • Област: културология, социална психология, философия
 • Страници от книгата /
 • Превод от: Испански
 • Преводач: Теодора Цанкова
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2021
 • Страници: 336
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872396
 • 29.00 лв. 24.65 лв.

  Философия за света, за всички в света и… с малко светски блясък / 9

   

  ИНДИВИДУАЛНОСТ

  1 Прелестите на смъртността (химн) / 15

  2 Богинята Фортуна / 19

  3 Примирени с несъвършенството / 23

  4 За информация: портиера / 27

  5 Единствен и повторим / 31

  6 Дългове към живота / 35

  7 Да си изкарваш хляба / 39

  8 Ти си много специална / 43

  9 Опитомяването на романтизма / 47

  10 Образът на твоя живот / 55

   

  ОБЩИТЕЛНОСТ

  11 Съмнителното бъдеще на удоволствения секс / 61

  12 Стара любов / 65

  13 Обичаят да живеем / 69

  14 Защо се подчиняват хората? / 73

  15 Поданик отвън, анархист отвътре / 77

  16 Закопчан за сладостта на живота / 81

  17 На кого му пука какво правя / 85

   

  НАСТОЯЩИЯТ СТАДИЙ НА КУЛТУРАТА

  18 Из-не-на-да! / 91

  19 Релативизмът е красив / 95

  20 Ние сме най-добрите / 99

  21 С мистър Уилкокс е свършено / 103

  22 Признавам се за виновен / 107

  23 Бум с пушката / 111

  24 Идея за Европа / 115

  25 Пръстът и луната / 119

  26 Жизнерадостно дете на своето време / 123

  27 Културен поглед и образовано сърце. Уроци на кризата / 127

   

  ЖИТЕЙСКИ ОПИТ

  28 Да не бъдем в течение / 141

  29 Детски страхове / 145

  30 Голямата пинята / 149

  31 Почакай на стола / 153

  32 Обща стачка / 157

  33 Теория на разваляча на настроения / 161

   

  СТРАСТНО ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА

  34 Искам всичко / 173

  35 Евое! / 177

   

  КРАСОТА И ИЗКУСТВО В ЕРАТА НА ОБРАЗЦОВОСТТА

  36 Отговорност в изкуството / 183

  37 Темата на романа на бъдещето / 187

  38 Поетически коректно / 191

  39 Залогът на свечеряването / 195

  40 Изненадана красота / 199

  41 Имай смелост да чувстваш! За съвременното възвишено / 203

   

  ИЗРЕЧЕНА ДУМА, НАПИСАНА ДУМА

  42 Крилати слова / 215

  43 Давам вниманието си назаем / 219

  44 Ръкопляскания / 223

  45 Какво е литературното призвание? / 227

  46 Похитен от музите / 231

  47 Литературната суета / 241

  48 Непознатите гении не съществуват / 245

   

  КОНЦЕПТУАЛНА ЛИТЕРАТУРА

  49 Дезертьорството от идеала. Къде е голямата философия днес? / 251

  50 Всичко, от което се нуждаеш в живота, е… философия / 261

  51 Опровергавам слуховете / 265

  52 Философията като концептуална литература / 269

  53 Истината на мита / 273

  54 В търсене на историческия Иисус / 277

  55 Да се измъкнем / 288

   

  ОТ ОБИКНОВЕНИЯ АЗ ДО ИЗБРАНОТО МНОЗИНСТВО

  56 Честно казано / 295

  57 Не бях аз / 299

  58 Аз обожавам, но… (възхвала на клюката) / 303

  59 Любов, лукс и чиста съвест / 307

  60 Основанията на образцовостта / 311

  61 От героя към понятието и обратното / 315

  63 Избрано мнозинство / 327

  63 Благодаря / 331