Промо!
 • Автори: Мишел Фуко
 • Употребата на удоволствията

  История на сексуалността, том 2

  С публикуването на Волята за знание преди няколко месеца започна новият живот на български език на легендарната поредица на Фуко История на сексуалността. Замислена от него първоначално като шесттомник, тя всъщност бе живяла десетилетия като трилогия, докато през февруари 2018 г., над тридесет години след смъртта на автора си, не стана публично тетралогия с изданието на извадения от архивите на Фуко четвърти том: Признанията на плътта. Поглед към работата над актуализирането на изданията на том 1, 2 и 3 на български език, което ги превръща от просто „второ“ във всъщност напълно ново издание, може да се намери в българския послеслов към 1 том.

  Употребата на удоволствията е втори том в поредицата. Той съдържа ново „Въведение“, всъщност въвеждащо във всички по-нататъшни томове. Този текст е полезна информация относно интелектуалния път на Фуко и ориентир за натрупалите се по дирите му тонове хуманитарни и социално-научни изследвания. „Въведението“ дава радикално нетипични отговори на въпроси като що е философия, що е мислене. То обяснява какво представлява завоят, този разделящ първия том от следващите томове – всъщност внимателно и продиктувано от силата на изследвания материал изместване в изследването на Фуко: хронологично изместване с векове назад, от гледна точка на изследваните епохи, но и тематично изместване, от гледна точка на доминантните авторови категории и проблемати­зации.

  Ето какво казва самият Фуко за този втори том, макар че пише за себе си в трето лице: „Да се говори за сексуалността като за исто­рически конституиран опит предполагаше предприемане на генеалогия на желаещия субект и връщане не само към началата на християнската традиция, но и към древната философия. По този начин… Мишел Фуко се натъква на един доста прост и същевременно доста общ въпрос: защо сексуал­ното поведение, защо свързаните с него дейности и удоволствия са обект на морална загриженост?… Употребата на удоволствията изследва начина, по който сексуалното поведение бива рефлектирано от класическото гръцко мислене като област на оценка и на морални избори, както и изследва модусите на субективиране, с които то се съотнася: етическа субстанция, типове подчиняване, форми на изработване на себе си и на морална телеология… По четири големи òси на опита: отношението към тялото, отношението към съпругата, отношението към момчетата и отношението към истината.“

  Очаквайте том 3 – Грижата за себе си и том 4 – Признанията на плътта.

 • Серия: Varius
 • Област: културология, политология, философия
 • Страници от книгата /
 • Послеслов: Антоанета Колева
 • Превод от: френски
 • Преводач: Антоанета Колева
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2019
 • Страници: 398
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872303
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Въведение 9
  1. Промени 11
  2. Формите на проблематизиране 27
  3. Морал и практика на себе си 43

  Първа глава
  Моралното проблематизиране на удоволствията 55
  1. Aphrodisia 61
  2. Chrēsis 85
  3. Enkrateia 101
  4. Свобода и истина 125

  Втора глава
  Диететика 151
  1. За режима изобщо 155
  2. Диетата на удоволствията 171
  3. Рискове и опасности 183
  4. Актът, изразходването, смъртта 195

  Трета глава
  Икономика 217
  1. Мъдростта на брака 219
  2. Домакинството на Исхомах 233
  3. Три политики на умереността 253

  Четвърта глава
  Еротика 281
  1. Едно проблематично отношение 283
  2. Честта на едно момче 309
  3. Обектът на удоволствието 325

  Пета глава
  Истинската любов 341

  Заключение 369

  Цитирани текстове 379

  По вертикалата на себе си 389
  Антоанета Колева