Промо!
 • Автори: Зигмунд Фройд
 • Техниката на психоанализата

  сборник текстове

  Тази книга събира образцови текстове на Фройд, описващи психоаналитичната работа в т.нар. й „технически“ аспект – до голяма степен може да се каже, всички подобни текстове на Фройд.

  Изданието е резултат на грижливо проучване на легендарни в историята на психоанализата издателски подбори на тези текстове, но добавя към тях допълнителни работи. По този начин обхваща целия творчески период от живота на Фройд.

  Подредбата слага акцент върху хронологията на написване на текстовете, с което помага да се оформи ясна представа за процеса на развитие и узряване на психоаналитичния метод. Всъщност метод, теория и практика тук заблестяват в цялото си класическо великолепие.

  Текстовете са незаобиколима референция за всеки практик, за всеки обучаващ се и обучител в областта на психоанализата, психотерапията и психологията. Но те същевременно са важно, а и много привлекателно четиво за всеки човек, изкушен от хуманитарна рeфлексия. И от саморефлексия.
  Внимателният, грижлив, ерудиран превод от професионалист психоаналитик и вече опитен преводач на Фройд, Елица Цигорийна, е истински подарък за читателя.

  Силен и плодотворно провокиращ е послесловът на д-р Давид Иерохам, един от най-добрите български психотерапевти.

  –   –   –   –   –   –   –

  Книгата е съвместно издание с Българско общество по психоанализа и групова анализа и публикуването й се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ в рамките на проект „Едногодишен грант 2022“.

 • Област: психоанализа, психология, психотерапия
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Антоанета Колева, Елица Цигорийна
 • Послеслов: Давид Иерохам
 • Превод от: немски
 • Преводач: Елица Цигорийна
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2023
 • Страници: 292
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872518
 • 28.00 лв. 23.80 лв.

  Терапия на психичното (терапия на душата) … 7

  Психоаналитичният метод на Фройд … 45

  Върху психотерапията … 55

  Бъдещите възможности напсихоаналитичната терапия … 75

  Дивашката психоанализа … 91

  Как да си служим с тълкуването насъновиденията в психоанализата? … 101

  За динамиката на преноса … 111

  Съвети към лекуващия с психоанализа … 125

  Въвеждане в лечението … 141

  „Вече съм го разказвал“: за грешките вприпомнянето в психоанализата … 173

  Припомняне, повторение, преработка … 183

  Бележки върху преносната любов … 197

  Пътищата на психоаналитичната терапия … 215

  Относно предисториятана аналитичната техника … 229

  Забележки към теорията и практиката натълкуване на съновиденията … 235

  Конструкциите в анализата … 255

  Давид Иерохам, „Съзнаваното“ на Зигмунд Фройд, или за психоаналитичната техника … 275