• Автори: Карл Ларенц, Никлас Луман, Роберт Алекси, Стилиян Йотов, Ханс Келзен, Хелмут Коинг, Юрген Хабермас
 • Субективните права

  Германски визии

  На немските юристи от XIX в. се признава заслугата, че са въвели като ключово понятие в съвременната юриспруденция „субективните права“. Те са предизвикали и нестихващия спор какво лежи в сърцевината им: волята или интересите.

  Как изглеждат нещата през ХХ в.? На този въпрос отговаря настоящият сборник. В него се предлагат за пръв път на български език текстове на едни от най-големите немскоезични юристи, социолози и философи на правото:

  • Класическият позитивист Ханс Келзен с тезата, че субективните права нямат самостоятелно, още по-малко основополагащо значение.
  • Най-известният функционалист в социологията, Никлас Луман, който признава специално място на правата само в днешните комплексни общества, където индивидите могат постоянно да сменят социалните си роли.
  • От другата страна на спора стоят двама юристи, преживели краха на германската юриспруденция, но и допринесли за смяната на парадигмата в юридическото мислене – образцовите защитници на „субективните права“: Хелмут Коинг, основал Института „Макс Планк“ за европейска история на правото (Франкфурт), и Карл Ларенц, автор на „задължителен учебник“ за методите в правото.
  • Редом с юристите са и двама философи: Роберт Алекси, който популяризира съвременните англоезични теории на немска почва и става учител на юристи по целия свят, и Юрген Хабермас, философът, за когото право и демокрация са неразривно свързани.

  Съставител на антологията е професорът по философия Стилиян Йотов, известен експерт в полето на субективните права и на философия на правото и правата, по-общо.

 • Страници от книгата /
 • Съставител: Стилиян Йотов
 • Предговор: Стилиян Йотов
 • Превод от: немски
 • Преводач: Стилиян Йотов
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2016
 • Страници: 268
 • Формат: 14 / 20 см.
 • ISBN: 9789545872055
 • 21.00 лв.

  Изчерпан

  Стилиян Йотов

  Можем ли и трябва ли да мислим субективните

  права независимо от идеята за човешки права?

  I. Проектът на Историческата школа

  II. Думата имат социолозите

  1. Йелинек и Вебер

  2. Дюркейм и Дюги

  III. Келзен

   

  Ханс Келзен

  Субективното право: правомощие и пълномощие

  I. Право и задължение

  II. Личностни права и вещни права

  III. Субективното право като правно защитен интерес

  1. Субективното право като правна власт

  2. Субективното право като позитивно (служебно) позволение

  3. Политическите права

   

  Хелмут Коинг

  Към историята на понятието „субективно право“

  I. Сравнително право и правна история

  II. Ограничаване на проблема

  III. Субективното право в римското право

  IV. Субективното право при глосаторите

  V. Субективното право в Новото време

  VI. Критика и оценка

   

  Карл Ларенц

  Към структурата на „субективните права“

   

  Никлас Луман

  За функцията на „субективните права“

   

  Роберт Алекси

  Основните права като субективни права и като обективни норми

   

  Юрген Хабермас

  Към реконструкцията на правото (I): системата на правата

  I. Частна и публична автономия, човешки права и народен суверенитет

  II. Морални и правни норми: към допълващото отношение между рационален морал

  и позитивно право

  III. Обосноваване на основните права чрез теория на дискурса: принцип на дискурса,

  правна форма и принцип на демокрацията