• Автори: Дейвид М. Халпърин
 • Сто години хомосексуалност

  и други есета върху древногръцката любов

  Книгата съдържа теоретични есета върху любовта, секса и родовия пол в древна Гърция. Те споделят една обща тема: еротиката на мъжката култура в онзи свят и епоха. „Сто години“ реферира към момента на изобретяването на самия термин „хомосексуалност“, а Халпърин смята, че това е съвременно понятие, което е неадекватно за тълкуване и мислене за сексуалния живот в античността. Той ни предлага едно алтернативно схващане, което придава много по-голямо значение на онези термини, в които се е „обличал“ сексуалния опит в самия древен средиземноморски свят. Есетата са много провокативно написани, но и много ерудирано, много пунктуално и в крайна сметка създават една нова представа за понятието „древногръцка любов“.

  Халпърин е последовател на типа социален конструктивизъм в мисленето, емблема на който е Мишел Фуко, а книгата се смята за едно от върховите постижения в тази тематична област.

  Авторът е професор класицист, а на български може да бъде прочетен и неговият чудесен текст в брой 2 от 2016 г. на списание „Социологически проблеми“.

 • Серия: Етоси
 • Област: изследване на пола, културология, философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Капка Герганова
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2000
 • Страници: 296
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9545870532
 • 12.00 лв.

  Изчерпан

  Увод … 9

  Въведение … 13

  ПЪРВА ЧАСТ

  1. Сто години хомосексуалност … 33
  2. “Хомосексуалността”: един културен конструкт … 86
  3. Две гледни точки върху древногръцката любов: Харалд Патцер и Мишел Фуко … 105

  ВТОРА ЧАСТ

  1. Героите и техните другари … 137
  2. Демократичното тяло: проституцията и гражданството в класическа Атина … 156
  3. Защо Диотима е жена? … 198

  Библиография … 271

  Приложение … 285

   Индекс … 286

  Бележка за автора … 289