Промо!
 • Автори: Джани Ватимо
 • След християнството

  За едно нерелигиозно християнство

  В тази своя провокативна книга Джани Ватимо, един от двамата най-големи съвременни италиански философи (другият е Джорджо Агамбен), си задава решаващите въпроси каква е съдбата на християнството след прочутото Ницшево оповестяване, че „Бог е мъртъв“ и може ли религията, и по-специално християнството, да оцелее в нашата постмодерна епоха?.
  Когато един бивш учител попитал Ватимо дали все още вярва в Бог, отговорът му бил: „Ами, вярвам, че вярвам“.

  Това парадоксално заявление на вяра служи на Ватимо за начало и основа на едно брилянтно изложение на христинството в новото хилядолетие – време, характеризиращо се с дълбока несигурност на мненията. Но то е и една искрена лична равносметка как самият Ватимо „възстановява“ своята вяра през Ницше и Хайдегер. Ватимо заявява, че секуларизацията всъщност е… осъществяване на централното християнско послание и подготовка за един нов модус на християнство.

  Авторът обяснява, че думите на Ницше за Бог засягат единствено „моралния Бог“ и оставят пространство за възникването на „нови богове“. А постмодерното състояние на фрагментираност, антиевроцентризмът и постколониализмът могат да бъдат разбрани в светлината на тезата на Йоаким от Фиоре относно духовната епоха на историята.

  Накрая Ватимо представя и прочутото си схващане за така нареченото „слабо мислене“. Тъй като философията в постметафизичната епоха може само да признава, че „всичко е интерпретация“, че „реалното“ е винаги относително, а не е онази твърда „истина“, за каквато някога сме го смятали, то съвременното мислене трябва да разпознае себе си като „слабо“ в противоположност на „силните“ фундационалистки претенции на метафизиката в миналото. Ватимо заключава, че тези фактори правят възможно религията и Бог да станат сериозна тема на философията отново и че философията по принцип е свързана с религия.

 • Серия: Етоси
 • Област: Постмодерна философия, Религиознание, съвременна философия
 • Превод от: италиански
 • Преводач: Кристиан Кацори
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2006
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871283
 • 10.00 лв. 8.50 лв.

  Въведение: Да вярваш, че вярваш … 9

  Първа част: Нюйоркски лекции

  1. Бог, който е мъртъв … 21

  2. Учението на Йоаким … 39

  3. Бог орнаментът … 59

  Втора част:

  4. История на спасението, история на интерпретацията … 81

  5. Западът, тоест християнството … 95

  6. Смърт или трансфигурация на религията … 113

  7. Християнството и културните конфликти в Европа … 125

  8. Християнското послание и разпадът на метафизиката … 139

  9. Насилие, метафизика, християнство … 153

  10. Hos me!  Хайдегер и християнството … 165

   

  Библиографски бележки … 183

  Индекс на имената … 185

  Също може да ви хареса…