• Автори: Шийла Бенхабиб
 • Ситуиране на аз-а

  Родов пол, общност и постмодернизъм в съвременната етика

  Тази книга на една от най-изтъкнатите теоретички в областта на морала, политиката и теорията на т.нар. „родов пол“ (gender – социално конструирания пол) се занимава с най-важните проблеми на съвременните дебати в политическата и моралната теория. Основната й теза е, че е все още философски възможна една не-релативистка етика, обвързваща ни с базисните добродетели на нашата човешкост.

  Книгата е полезно и дори нужно четиво за всички, които се занимават с проблемите на критическата теория, анализа на модерността и съвременната етика, както и за студенти и изследователи в областта на философията, социологията, етиката и политологията.

  Авторката казва, че много от студиите в книгата й са вдъхновени от нейните „срещи отблизо“ с либералната политическа теория и с нейните комунитаристки критици.

  Професор Шийла Бенхабиб е сред най-изтъкнатите теоретици на феминизма (в близки изследователски отношения с Нанси Фрейзър, Айрис Йънг, Друсила Корнер), както и един от най-ерудираните и авторитетни изследователи на моралните и политическите импликации на теорията за „родовия пол“ (gender). Тя самата смята, че книгата й може да бъде приемана и като описание на моралното и политическото значение на постмодернизма за жените.

 • Серия: Ethos
 • Област: анализи на настоящето, етика, философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Капка Герганова
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2001
 • Страници: 328
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545870672
 • 14.00 лв.

  Изчерпан

  Благодарности…………………………………………………………….. 9

  Въведение
  Комуникативната етика и претенциите
  на родовия пол, общността и постмодернизма……….
  11

  Първа част

  Модерност, морал и етически живот

  1. В сянката на Аристотел и Хегел
   Комуникативната етика и съвременните
   спорове в практическата философия……………………..
   37
  2. Автономност, модерност и общност
   Комунитаризмът и критическата
   социална теория в диалог…………………………………….
   90
  3. Модели на публичното пространство
   Хана Арент, либералната традиция
   и Юрген Хабермас………………………………………………
   115
  4. Съденето и моралните основания на политиката
   в мисленето на Хана Арент
   …………………………………. 155

  Втора част

  Автономност, феминизъм и постмодернизъм

  1. Обобщеният и конкретният друг
   Спорът Колбърг – Гилиган и моралната теория……… 188
  2. Преразглеждане на дебата относно
   жените и моралната теория
   ………………………………… 224
  3. Феминизмът и въпросът за постмодернизма………………. 255
  4. За Хегел, жените и иронията…………………………………….. 301

   Индекс 323