Промо!
 • Автори: Едмунд Хусерл
 • Светът, който живеем: граници и хоризонти

  "Произходът на геометрията" и други ръкописи към света на живеенето

  Е. Хусерл е основател на една от най-влиятелните мисловни традиции на ХХ в. и съвремието: феноменологичната.

  В този сборник сме подбрали негови работи, в чиято сърцевина са два забележителни ръкописа:

  Първият е Произходът на геометрията, който акцентира върху историческата рефлексия във феноменологията. Хусерл изследва културното смислообразуване – процес, придобиващ езиково „живо тяло“ в традицията, която се оказва колкото пренасяща смисъл, толкова и „забравяща“ произхода си. Показва се как през нейните пластове се търси примордиалният смислов хоризонт, или „светът, който живеем“ (както сочи нашето заглавие). Междувременно се засяга цял спектър феноменологични проблеми. Този текст ще бъде допълнен в каталога на издателството с
  легендарния коментар към него от Жак Дерида.

  Другият ключов текст тук е Философията и кризата на европейското човечество. В него Хусерл тества своя исторически метод по теми като съдбата и духа на Европа, смисъла и ролята на философията и рефлексията изобщо.

  В добавка сме подбрали няколко ръкописа от същия период, които насочват към разнообразни културни практики и феномени по пределите на света, който живеем: интерсубективността, науката, несъзнаваното.

  Тази селекция от текстове е ценно средство за философи, социолози, културни теоретици и историци, психолози и за всеки любознателен човек, изкушен от високата хуманитаристика.

 • Серия: Varius
 • Област: феноменология, философия
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Кольо Коев
 • Предговор: Кольо Коев
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев, Светлана Събева
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2022
 • Страници: 306
 • Формат: 20.5 / 14 см.
 • ISBN: 9789545872440
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Кольо Коев:
  Хусерловите ръкописи към света на живеенето: рефлексията, която предизвиква сама себе си / 7

  Произходът на геометрията / 27

  Предговор към продължението на Кризата (към Кризата III A) / 71

  Унаследяване, модуси на унаследяване, традиция / 95

  Основополагащи изследвания на феноменологичния произход на пространствеността на природата / 109

  Светът на живото настояще и конституцията на околния свят извън изживяваното тяло / 139

  Inspectio sui: персонално Аз и срещуположеността на нещата / 179

  Персонално Аз и околен свят / 185

  Азът и неговата срещуположеност / 201

  Обективност и стил на света на опита / 209

  Светът на живеенето като хоризонт и целевият характер на света на науката / 225

  Ойген Финк: Към проблема за „несъзнаваното“ / 235

  Културни образувания и тяхната историчност / 241

  Кризата на европейското човечество и философията / 251