Промо!
 • Автори: Ясна Котеска
 • Санитарна енигма

  Тази оригинална книга поглежда вдъхновяващо към сложната и богата област на „чистото”.

  Основни теоретични ориентири са й психоаналитичните (най-вече Жак Лакан и Мелани Клайн, но и Юлия Кръстева) и културологичните (Мери Дъглас).

  Особено подчертана е линията, която свързва чистотата с конструирането на идентичности. Предлага се преразглеждане на началата на субектността чрез две нови понятия – “разширен субект” и “агломератна психика”. А късната постмодерност бива представена като епоха на санитарността.

  ЯСНА КОТЕСКА (родена през 1970 г.) преподава литература и психоанализа в Университета „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие. Занимава се с теоретична психоанализа, литературна теория, изследвания на родовия пол (социокултурно обусловения пол – т.нар. gender). Публикувала е и книгите: Постмодерни литературни изследвания (2002), Македонско женско писане (2003, съставител), Комунистическа интимност (2008).

 • Серия: Ethos
 • Област: културология, психоанализа, философия
 • Страници от книгата /
 • Превод от: македонски
 • Преводач: Станимир Панайотов
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2011
 • Страници: 320
 • Формат: 14 / 20 см.
 • ISBN: 9789545871603
 • 18.00 лв. 15.30 лв.

  I. САНИТАРНА ЕНИГМА
  1. Пролог …………………………………………………………………..11
  За санитарния извор на властта …………………………..11
  Как да се чете тази книга: два чифта ръце …………….16
  2. Въвеждане на санитарната енигма ……………………..25
  Фройд за чистото …………………………………………………..25
  Одругостранстване ………………………………………………..27
  Отклоняване от порядъка ……………………………………..32
  3. Невъзможен порядък …………………………………………..37
  Два босненски примера …………………………………………..37
  Празна и пророческа реч ………………………………………….41
  Абект: име, време, пространство …………………………..50
  Инфантилност. Илюзия за единственост …………….55
  4. Спазаряване ………………………………………………………….62
  Първо спазаряване …………………………………………………..63
  Жена без зъби …………………………………………………………67
  Другият: съвършен бог на истината ………………………74
  Прогонени от разказността (Дзак?) ………………………81
  Морфология на приказката за Аза (Проп на помощ) …………………………………………………….85
  5. Стабилност ……………………………………………………………91
  Изневяра на стабилността …………………………………….92
  Предмети ………………………………………………………………94
  Табуирани впоследствие: онтология на абекта ……..100
  Ето това ти трябваше, за да станеш цял (разлики между абекта и предмета малко а) ………………………103
  6. Гузна съвест …………………………………………………………106
  Отвращение от себе си …………………………………………106
  Свещеникът и кучето (чревни емоции) ………………..108
  Псевдопуританство ………………………………………………115
  II. САНИТАРНА ЕРА
  1. Санитарна ера? …………………………………………………..119
  Шеф и революционер …………………………………………….119
  Сапун и фашизъм …………………………………………………126
  Санитарността като идентичностна категория …………………………..131
  2. Тероризъм и расизъм ………………………………………..134
  Синовете на Кафка ……………………………………………….134
  Чий син е терорист? …………………………………………….141
  Синовете на Саддам ……………………………………………..146
  Къде и как се наслаждават ромите? ……………………..150
  3. Буржоазна йерархия на тялото …………………………160
  Спрей (една възможна феноменология на проваленото докосване) ……………………………………161
  Дъх (чужд) (… като поглед) ………………………………….167
  Кръвна заплаха (с какъв цвят кърви „Дисни”?) …….172
  4. Сексуалност и санитарност ………………………………..184
  Ненормална сексуалност ………………………………………184
  Гей заплаха …………………………………………………………188
  Изящни, мъртви момичета …………………………………191
  5. Раждането на модерния град …………………………….196
  В град Гръклян (близостта и средновековният град) ……………………..196
  Дайте ми всички крави!
  (За една несхваната ирония, или кога е началото на края на средновековния град) …………………………….201
  Ню Йорк ………………………………………………………………207
  6. От управляван боклук до абектно изкуство ……..214
  Управление на боклука ………………………………………….214
  Културно око ……………………………………………………….218
  Езикът и хигиената (Кръстева: преразглеждане) ….223
  Абектно изкуство ………………………………………………..234
  Експонираното тяло ……………………………………………241
  III. РАЗШИРЕН СУБЕКТ
  (предедипов субект: в източника на енигмата)
  1. Спорният сън на Фройд …………………………………….251
  Статусът на несъзнаваното? ………………………………251
  Редукции ………………………………………………………………256
  Шизофреникът и аутистът ………………………………..259
  2. Субекти без тела …………………………………………………261
  Сънят и халюцинацията ……………………………………..262
  Свят на сенки ………………………………………………………266
  Две рождения (бебето на Пиаже) …………………………..270
  Огледални неврони ………………………………………………..274
  3. Разширен субект и агломератна психика ………..278
  Три тези за преразглеждане на началото
  на субектността ………………………………………………….278
  Агломератна психика …………………………………………..282
  Нексус 6 (за празния субект) ………………………………..286
  4. Горска душа ………………………………………………………..295
  Желанието е желание на другия ……………………………296
  Вълци ……………………………………………………………………300
  Случаят Кумар и кокошките: хаотичен прелъстител …………………………………………304

  Заключителни коментари:
  Финализиране на санитарната енигма …………………..310

  Библиография………………………………………………………….315