Промо!
 • Автори: Валтер Бенямин
 • Произведението на изкуството в епохата на неговата техническа възпроизводимост

  Това е най-прочутият, най-цитираният, най-използваният текст на Бенямин – един от най-забеле­жителните европейски интелектуалци на ХХ в.

   

  Писан е по време на принудителното изгнание в Париж на бягащия от нацисткия режим германски философ и представля­ва истински програмен текст в теорията на изкуство­то и философската естетика.

   

  Тук Бенямин показва как съвременните техно­логии, правейки възможно масовото възпро­извеждане на произведенията на изкуството, водят до разпад на аурата им – легендарна формулировка, от която тръгва пълната с главозамайващи ефекти история на понятие­то „аура“. Днес то е централно в история­та на изкуството и в естетиката.

   

  Но като обсъжда тази специфична естетическа криза, Бенямин всъщност говори за обществото като цяло и за трансформа­циите във важни полета на чувствителността – усещането за интимно пространство, разбирането за автен­тичност, отношението към минало и бъдеще.

   

  Оказва се, че последиците на тази революция – техническата възпроизводимост – обхващат цялото социално поле, с особен акцент върху политическото. Политизация на естетическото, естетизация на политическото – това са част от допълнителните, осветляващи като при мълния, срезове на съвремието, направени от Беняминовата мисъл в този текст, чието ехо не престава да отзвучава в безброй съвременни рефлексии.

 • Серия: Varius
 • Област: eстетика, история на изкуството, теория на изкуството, философия, философия на изкуството
 • Страници от книгата /
 • Предговор: (бележка) Антоанета Колева
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2022
 • Страници: 88
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872433
 • 17.00 лв. 14.45 лв.