Промо!
 • Автори: Ханс Блуменберг
 • Парадигми към една метафорология

  Ханс Блуменберг (1920 – 1996), чиято биография по време на националсоциализма е белязана от страданията на „наполовина евреина“, започва академичния си път с докторска работа върху средновековната схоластична онтология и се хабилитира с изследване върху феноменологията на Хусерл. През 1963, заедно с Х.-Р. Яус, В. Изер и др., става съосновател на прочулата се група „Поетика и херменевтика“. Носител е на наградата „Зигмунд Фройд“ за научна проза – доказателство за онзи уникален стил, който настоящата книга чудесно илюстрира.
  Нарастващият брой негови изследователи го сродяват с традиции като херменевтика, феноменология, постструктурализъм, но истински отличителното е несравнимата му оригиналност и именно дистанцирането от познати традиции.
  Това е първата книга, с която Блуменберг представя своята „метафорология“ – една идея, която оттам нататък ще разгръща в томове от стотици страници, които му създават репутацията на един от най-оригиналните мислители на съвремието.
  Съществуват „абсолютни метафори“, казва Блуменберг. Те не се преодоляват в движението към понятия, а са неизчерпаем ресурс за всяко мислене.

  Дали по този начин не се универсализира максимално фигуративното мислене, което иначе бива ограничавано до сферата на изкуството и най-много – до осмислящия го естетически и критически дискурс?

  „Абсолютните метафори имат история… в един по-радикален смисъл от понятията, тъй като историческата промяна на една метафора разкрива метакинетиката на историческите смислови хоризонти … Метафорологията се стреми да достигне субструктурата на мисленето … Същевременно цели да покаже с каква ‘смелост’ духът изпреварва сам себе си в своите образи.“
  Най-сетне за пръв път на български имаме книга – и то от типа „представително резюме“ или „въведение“ – на един от най-оригиналните хуманитарни мислители, автор на идеята за метафорология.

 • Серия: Varius
 • Област: естетика, история, философия
 • Страници от книгата /
 • Превод от: немски
 • Преводач: Нина Николова
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2015
 • Страници: 272
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545871931
 • 20.00 лв. 17.00 лв.

  Изчерпан

  Въведение … 9
  І. Метафориката на ‘мощната’ истина … 18
  ІІ. Метафорика на истината и прагматика на познанието … 32
  ІІІ. Един терминологично-метафорологичен напречен разрез на представата за истина … 68
  ІV. Метафориката на ‘голата’ истина … 85
  V. Terra incognita и ‘незавършен универсум’ като метафори за отношението на Новото време към света … 107
  VІ. Органична и механична фонова метафорика … 125
  VІІ. Мит и метафорика … 153
  VІІІ. Терминологизация на една метафора: ‘правдоподобност’/вероятност … 161
  ІХ. Метафоризирана космология … 198
  Х. Геометрична символика и метафорика … 232