Промо!
 • Автори: Макс Вебер
 • Основни категории на социалната икономика

  Избрани текстове

  Това е вторият от три тома ръкописи, които издаваме последователно и които представят приноса на Макс Вебер, бащата-основател на социологията, към замисления от него мащабен проект Основи на социалната икономика.

  Първият том, Фигури на културата / Фигури на властта, бе издаден в края на 2017 г. и представи отношенията между видовете общности, стопанството и правото през формиращата сила на политическите общности и посредничеството на „културния елит“. Бъдещият трети том, над който се работи в момента, ще бъде посветен на Веберовата социология на правото.

  Настоящият том представя за пръв път в пълен обем на български език класическите Веберови „Основни социологически понятия“. Те са комбинирани с големия текст „Основни социологически категории на стопанското действие“.

  Уникалната констелация между социология и икономика, каквато представляват текстовете в тази книга, ни въвлича в генеративната сила на Веберовата мрежа от категории, която той разгръща, за да дешифрира взаимодействието между икономически ред и други „социални редове и сили“ в хода на всеобщото рационализиране на социалния живот. Предложеният от Вебер синтез е един вид инструктивна логика за тълкуване на модерния капитализъм като „най-съдбоносна сила“ в модерната култура и за проследяване на генезиса му от хетерогенни социално-икономически образувания.

  Книгата е незаобиколимо четиво за социолози, икономисти, културолози, социални философи, политолози и всички, които се интересуват от генезиса на основни понятия на социалните науки днес.

 • Серия: Varius
 • Област: икономика, социална философия, социология
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Кольо Коев
 • Предговор: Кольо Коев
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев
 • Художник: Ирина Джонкова, Яна Левиева (на поредицата)
 • Година: 2021
 • Страници: 386
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872372
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Кольо Коев
  Генеративната сила на Веберовата мрежа от категории. . 9

  Глава I
  Основни социологически понятия. . 39
  Предварителна бележка
  §1. Понятие за социология и за „смисъл“ на социалното действие. . 40
  I. Методически основания. . 41
  II. Понятие за социално действие. . 68
  §2. Основания за определяне на социалното действие. . 71
  §3. Социално отношение. . 75
  §4. Типове социално действие: привичка и обичай. . 79
  §5. Понятие за легитимен ред. . 82
  §6. Видове легитимен ред: конвенция и право. . 86
  §7. Основания за валидност на легитимния ред: традиция, вяра, правно кодифициране. . . . . . . . . . .91
  §8. Борба. . 95
  §9. Общностно обвързване и обществено обвързване. . 99
  §10. Отворени и затворени отношения. . 104
  §11. Представителна власт. . 109
  §12. Обединение. . 112
  §13. Доброволно договорени и наложени редове. . 116
  §14. Административен и регулативен ред. . 118
  §15. Предприятие, съюз, принуждаваща институция. . 119
  §16. Власт и господство. . 121
  §17. Политическо и йерократично обединение. . 123

  Глава II
  Основни социологически категории на стопанското действие. . 129
  Предварителна бележка
  §1. Стопанско действие. . 129
  §2. Полезности, благо, услуги. . 138
  §3. Видове стопанско действие. . 140
  §4. Типични мерки на рационалното стопанско действие. . 142
  §5. Видове стопански ориентирани обединения. . 148
  §6. Средство за размяна, разплащателно средство. . 151
  §7. Парична употреба и кредит. . 160
  §8. Пазарът. . 164
  §9. Формална и материална рационалност на стопанското действие. . 168
  §10. Парично пресмятане. Домакинство/бюджет. . 170
  §11. Придобиване, дейност по придобиване, капиталово пресмятане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
  §12. Натурално пресмятане, натурално стопанство. . 194
  §13. Формална и материална рационалност на паричното пресмятане. . 207
  §14. Пазарно стопанство и планово стопанство. . 210
  §15. Разпределяне и свързване на продуктивните активности. . 218
  §16. Техническо членене на продуктивните активности. . 227
  §17. Техническо членене на продуктивните активности (продължение от І, срв. §16). . 231
  §18. Социално разпределяне на продуктивните активности. . 233
  §19. Апроприиране на шансовете за експлоатиране на труд (продължение от ІІ, срв. §18). . 240
  §20. Апроприиране на средствата за доставяне (продължение от ІІ, срв. §19). . 250
  §21. Апроприиране на разпореждащите продуктивни активности (продължение от ІІ B, срв. §19, 20). . 261
  §22. Експроприиране на отделния работник от притежанието на веществените средства. . 263
  §23. Експроприиране на всички работници от средствата за доставяне. . 265
  §24. Професия, разпределение на професиите, професионално членене. . 268
  §24а. Основни форми на отношенията на апроприиране и на пазарните отношения. . 276
  §25. Калкулиращ оптимум на извършваните продуктивни активности. . 286
  §26. Чуждо на пресмятането, комунистическо общностно обвързване на продуктивните активности. . 291
  §27. Капиталови блага, капиталово пресмятане. . 294
  §28. Видове опосредяване на покупко-продажбата на власт за разполагане. . 296
  §29. Форми на търговия. . 298
  §29а. Банки, финансови сделки. . 302
  §30. Условия за най-висока формална рационалност на капиталовото пресмятане. . 306
  §31. Типични посоки на „капиталистическата“ ориентация на придобиването. . 310
  §32. Парична система на модерната държава. . 314
  §33. Пари в циркулация: ограничени пари. . 328
  §34. Банкноти. . 331
  §35. Формална и материална валидност на вида пари. . 335
  §36. Средства и цели на паричната политика. . 338
  Отклонение върху държавната теория за парите. . 346
  §37. Извънмонетарно значение на политическите обединения за стопанството. . 359
  §38. Редът на финансиране на политическите обединения. . 360
  §39. Обратно въздействие върху структурата на частните стопанства. . 369
  §40. Влияние на икономическите интереси върху изграждането на обединения. . 373
  §41. Финалната движеща сила на стопанското действие. Форми и източници на доход. . 374