• Автори: Роджърс Брубейкър
 • Национализмът в нови рамки

  Националната общностност и националният въпрос в "Нова Европа"

  Предполагаше се, че Европа — това рождено място на националната държава и на модерния национализъм в края на XVIII в. — ще се превърне в тяхно гробно място в края на XX в. Ала Европа сякаш тръгва назад, към националната държава — масовото реорганизиране на политическото пространство по национални линии след 1989 г. в Централна и Източна Европа породи различни форми на национализъм: автономисткия национализъм на националните малцинства, “национализиращия” национализъм на новите държави, в които живеят тези малцинства, и трансграничния национализъм на външните национални “родни страни”, към които тези малцинства принадлежат по своята етничност, макар и не по законното си гражданство.

  Като сравнява днешния национализъм с този в Европа от периода между двете световни войни, Роджърс Брубейкър предлага теоретично задълбочено и исторически богато илюстрирано виждане за един от най-важните проблеми, пред които се изправя “Нова Европа”, т.е. нашата част от континента.

  Книгата е едно от основните реферативни издания по темата за национализма, а световнопризнатият за първоразреден експерт по темата професор Роджърс Брубейкър е тънък познавач и автор на фини разграничения: няма друга книга, в която толкова вещо и с толкова примери да откриете каква е разликата например между нация, националност и националностност или между общност и общностност.

 • Серия: Социооптики
 • Област: европеистика, теория и история на национализма
 • Превод от: английски
 • Преводач: Ани Теохарова
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2004
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545870990
 • 25.00 лв.

  Изчерпан

  Благодарности

  Въведение

  Първа част:

  ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ И НА НАЦИОНАЛИЗМА

  1. Преосмисляне на националната общностност: нацията като институционализирана форма, практическа категория, случайно събитие

  2. Националната общностност и националният въпрос в Съветския съюз и в държавите наследници: едно институционалистко виждане

  3. Национални малцинства, национализиращи държави и външни национални родни страни в “Нова Европа”

  Втора част:

  СТАРАТА “НОВА ЕВРОПА” И НОВАТА

  4. Национализиращи държами в старата “Нова Европа” – и в новата

  5. Национализмът на родната страна във Ваймарска Германия и във “Ваймарска Русия”

  6. Последици от разпадането на империите и отсяване на народите

   

  Библиография

  Индекс