Промо!
 • Автори: Ина Мерджанова
 • Мюсюлманските общности на Балканите

  Посткомунистически трансформации

  Книгата анализира мястото и ролята на исляма в процесите на национално изграждане на Балканите след разпадането на Османската империя, по време на социализма и след 1989 г.
  Фокусът е върху структурните и културните преобразувания на мюсюлманските общности след края на Студената война. Това е време, когато мюсюлманите предоговарят своето място и преутвърждават своите ислямски идентичности в секуларни юридически и нормативни контексти, в повечето случаи – като малцинства в общества с преобладаващо християнско население.
  Книгата разглежда влиянието на сложен комплекс от национални и транснационални, локални и глобални фактори върху трансформацията на мюсюлманските общности в региона, както и променящите се статус и роля на жените мюсюлманки. Тя оспорва представянето на исляма и мюсюлманите като чужди на Европа, което пренебрегва факта, че югоизточната й част е дом на значителни местни мюсюлмански населения и на общества, които са развили определени модели на съсъществуване на културните различия.

  Ина Мерджанова преподава в Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublin. Тя е автор на четири книги и множество научни статии в областта на политическата социология и антропологията на религията в Източна и Югоизточна Европа.

 • Серия: Социооптики
 • Област: антропология, социална философия, социология на религията
 • Страници от книгата /
 • Превод от: английски
 • Преводач: Виктор Коцев
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2016
 • Страници: 308
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871993
 • 20.00 лв. 16.00 лв.

  Изчерпан

  Предговор … 7

  Първа глава: Ислямът и националните идентичности на Балканите … 15
  1. Кратка история: османското наследство … 17
  2. Мюсюлманите в България … 39
  а) Българските турци: от религиозна общност до етническо малцинство … 39
  б) Помаците в България …. 61
  3. Ислямът и изграждането на бошняшката нация … 77
  4. Ислямът и албанската национална идентичност … 95
  а) Албания: страна на три религии и на две мюсюлмански общности … 97
  б) Албанските мюсюлмани в Косово …. 106
  в) Албанските мюсюлмани в Македония … 114
  Заключение …. 122

  Втора глава: Мюсюлманският транснационализъм и завръщането на „балканския ислям” … 124
  1. Дефиниране на транснационалния ислям … 130
  2. Уммата – реторика и реалност …. 134
  3. Войните при разпадането на Югославия: шехиди и муджахидини …. 142
  4. Сблъсъкът между различни интерпретации на исляма …. 151
  5. Призракът на ислямския радикализъм на Балканите …. 159
  6. Ролята на Турция …. 177

  Трета глава: Ислямът и жените на Балканите …. 189
  1. Балканският контекст …. 193
  2. Семейството …. 200
  3. Булото …. 207
  4. Религиозното образование …. 219
  5. Участие в публичната сфера …. 226
  Заключение ….. 230

  Четвърта глава: Мюсюлманите на Балканите и дискурсът за „европейски ислям“ ….. 231
  1. Мюсюлманите в Западна Европа: кратък преглед ….232
  2. Дискурсът за „европейски ислям“ ….243
  3. „Балканският ислям“ като „европейски ислям“ ….263

  Заключение
  Плуралистичните траектории на исляма на Балканите ….. 291

  Избрана библиография …. 294