• Автори: Жан Бодрияр
 • Към критика на политическата икономия на знака

  Това е едно от най-важните произведения на Жан Бодрияр – легендарна книга, върху чиито теоретични тези тук се крепят всичките му културологични и философски анализи по-нататък. Бодрияр теоретикът е трудно да бъде разбран без нея.

  Книгата си поставя за цел да анализира формата “знак” – така, както критиката на политическата икономия си у поставяла за цел да анализира формата “стока”.

  “Една критика на политическата икономия на знака предполага някои перспективи на преодоляване, на преминаване отвъд процеса на означаване… и следователно отвъд семиологията… А онова, което унищожава този процес на означаване, който по същество е само един гигантски модел на симулиране на смисъла,… е символичното. Цялата репресивна и редуктивна стратегия на властовите системи вече е налице във вътрешната логика на знака, така, както е е налице във вътрешната логика на разменната стойност според политическата икономия. Една цялостна теоретична и практическа революция трябва да възстанови символичното за сметка на знака и стойността. Знаците също трябва да бъдат изгорени…” (Жан Бодрияр)

  КНИГАТА Е В ЕДИНСТВЕН ЕКЗЕМПЛЯР, СЪС СЛЕДИ ОТ ВРЕМЕТО ПО КОРИЦАТА, НО ИНАЧЕ В ПЕРФЕКТНО СЪСТОЯНИЕ

 • Серия: Критическа теория
 • Област: семиотика, съвременна философия, френска философия
 • Превод от: френски
 • Преводач: Антоанета Колева
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 1996
 • Страници: 240
 • Формат: 14 / 20 см.
 • ISBN: 9789545870265
 • 20.00 лв.

  Изчерпан

  ФУНКЦИЯ-ЗНАК И КЛАСОВА ЛОГИКА

  1. Социална функция на предмета знак
  2. Социологически перспективи
  3. Диференциалната предметна практика
  4. Логика на сегрегирането

  ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯТ ГЕНЕЗИС НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

  1. Потреблението като логика на значенията
  2. Потреблението като структура на размяната и диференциране
  3. Системата на потребностите и потреблението като система на производителни сили

  ФЕТИШИЗЪМ И ИДЕОЛОГИЯ: СЕМИОЛОГИЧНАТА РЕДУКЦИЯ

  ЖЕСТОВОСТТА И ПОДПИСЪТ

  ТЪРГОВЕТЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО

  1. Другата страна на политическата икономия
  2. Разлика с икономическата размяна
  3. Икономическа власт и господство
  4. Символична стойност и естетическа функция
  5. Заключение

  ОТВЪД ПОТРЕБИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ

  Маркс и Робинзон

  КЪМ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ НА ЗНАКА

  1. Магическото мислене за идеологията
  2. Метафизиката на знака
  3. Миражът на референта
  4. Денотация и конотация
  5. Отвъд знака: символичното

  РЕКВИЕМ ЗА МЕДИИТЕ

  1. Тържествено встъпление
  2. Енценсбергер: една “социалистическа” стратегия
  3. Думите без отговор
  4. Подривна стратегия и “символично действие”
  5. Теоретичният модел на комуникацията
  6. Кибернетичната илюзия

  ДИЗАЙН И ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА, ИЛИ ЕСКАЛАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ

  1. Операцията на знака
  2. Кризата на функционализма
  3. Обкръжаваща среда и кибернетика: завършеният стадий на политическата икономия

  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЖЕЛАНИЕТО В РАЗМЕННАТА СТОЙНОСТ