Промо!
 • Автори: Бруно Латур
 • Къде да се приземим? / Къде съм?

  Как да се ориентираме в политиката / Уроци за земните от затварянето

  Бруно Латур (1947–2022) e социолог и философ с пла­нетарен успех, еколог-активист, в последните години от живота си свързал мисленето за политическото с театралния спектакъл и изкуството като цяло.

  Това издание събира две от последните и най- оригинални книги на Латур:

  Къде да се приземим? (Как да се ориентираме в политиката) е прочут текст, своеобразен „учебник“ по осъзнаване на настъпващата екологично ориентирана епоха и по възгледите на Латур за политическото.

  Къде съм? (Уроци за земните от затварянето) е една от най-бляскавите в све­товен план книги, които свързват екологичната проблематика с диагнозите и прогнозите около затварянето, предизвикано от пандемията от Ковид-19 – нещо, което със сигурност е белег на нови тенденции в съвместното ни живеене.

  Текстовете ни срещат с нови понятия, които не само отразяват реалност, а и конструират реалност. Те са евристични за всеки опит за хума­нитарно, социалнонаучно или артистично осъзна­ване или творене на света около нас.

  Какво свързва двете книги? Всеки читател ще открие своя отговор, но неизменно ще усеща как под тях тече един и същи поток: рефлексията над т.нар. Нов климатичен режим.

  Книгата е първата от новата поредица на издателството, наречена φuturum, която ще представя на български текстове с фокус, най-общо казано, бъдещето на човечеството. Неин научен редактор и комуникатор е проф. д.н. Стоян Ставру.

  Ето манифеста на серията:

  Серия φuturum представя на български език книги, чийто фокус е бъдещето на човечеството и най-вече онези негови вариации, които изискват промяна в сърцето на нашето настояще и мобилизиране на целия ни опит от миналото.
  Философията и социологията признават ключовата значимост на въпросите, поставени от измененията в климата и развитието на технологиите в ера, обозначавана като „антропоцен“ и все по-често свързвана с края на цивилизациите такива, каквито ги познаваме. Но в България почти няма примери за добри практики, при които новите регулации в областта на екологията и технологиите да се консултират с философи и хуманитаристи. А загубата на философски поглед прави тези регулации трудноразбираеми и поради това нежизнеспособни. Именно срещу тази празнина се изправят текстовете във φuturum. Серията разглежда теми като: философски и социологически измерения на климата, екологична справедливост, трансформации в отношенията глобално – локално, енергийна революция, етическа рамка на съвременните технологии и изкуствения интелект.
  Повече от всеки друг обект на изследване бъдещето се променя с всяка мисъл за него. То може да ни обедини, но може и да задълбочи съществуващи кризи, да създаде непреодолими неравенства, да доведе до колапс на човечеството.
  Надяваме се серията да служи като възможен интелектуален вектор за размишления и дебати, чрез които да се разгръщат нови хоризонти на разговора за предстоящото.

  * * * * *

  Това издание е част от по-голям проект, който се финансира по програма “Едногодишен грант” от Национален фонд “Култура”. Преводът е подкрепен от Националния център за книгата на Франция.

 • Серия: φuturum
 • Област: анализи на настоящето, екология, политическа философия, социология
 • Страници от книгата /
 • Превод от: френски
 • Преводач: Тодор Петков
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2023
 • Страници: 310
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872549
 • 29.00 лв. 24.65 лв.

  Къде да се приземим? (Как да се ориентираме в политиката)

  Първа – Двадесет и първа глава … 9-136

   

  Къде съм? (Уроци за земните от затварянето)

  1.Ставане-термит …155

  2.Затворени в едно все пак доста широко пространство … 162

  3.Земя е собствено име … 171

  4.„Земя“ е женско име, „Универсум“ е мъжко име … 181

  5.Каскада от проблеми на пораждането … 193

  6.„Тук долу“ – само че няма горе … 204

  7.Да оставим Икономиката да изплува на повърхността … 214

  8.Да опишеш територия, но на място … 225

  9.Размразяването на пейзажа … 234

  10.Умножаване на смъртните тела … 247

  11.Подновяване на етногенезите … 255

  12.Твърде странни битки … 265

  13.Разпръсване във всички посоки … 275

  14.За да научим малко повече за това … 287