• Автори: Волфганг Щреек
 • Купено време: Отложената криза на демократичния капитализъм

  Франкфуртски лекции на името на Адорно, 2012 г.

  Къде са корените на настоящата финансова, данъчна и икономическа криза?

  Има ли перспективи за нова стабилност?

  В тази книга се разчертава контекстът на дългата неолиберална трансформация на поствоенния капитализъм: В резултат на постепенно трупани конфликти между интересите на държавите, правителствата, гласоподавателите и капитала според Щреек се е нагорещявало напрежението между демокрация и капитализъм. И в основата на днешната ситуация е именно преобразуването на отношенията помежду им. Това би трябвало дълбоко да ни безпокои.

  Според Щреек демокрацията, каквато я познаваме досега, се намира в процес на отделяне от капитализма и на свеждането си до просто съчетание от върховенство на закона и обществено развлечение.

  Решението? То е ни повече, ни по-малко предефиниране на отношенията между политика и икономика и преструктуриране на системата от държави, най-вече в Европа.

  Щреек е толкова радикален, че поставя под въпрос единната валутна система на Европа.

  Тезите му предизвикват гневна реакция на Юрген Хабермас. В това издание ще намерите основните текстове от разгърналия се дебата между двамата:  текста на Хабермас “Демокрация или капитализъм? За нищетата на едно капиталистически интегрирано световно стопанство, фрагментирано от националната държава”; както и отговора на Щреек: “От национализъм на дойче марката към патриотизъм на еврото?”.

  Волфганг Щреек (р. 1946 г.) е социолог, повлиян от Франкфуртската школа. Дългогодишен директор на престижния Институт за изследване на обществото „Макс Планк“ в Кьолн. Експерт по икономическа социология, макросоциология, сравнителна политическа икономия.
  Книгата Купено време е преведена на 17 езика.

 • Серия: ЕвропИ
 • Област: eвропеистика, икономика, политическа философия
 • Превод от: немски
 • Преводач: Боряна Александрова (текстовете на В. Щреек), Стилиян Йотов (текста на Ю. Хабермас)
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2017
 • Страници: 332
 • Формат: 14 / 20 см.
 • ISBN: 9789545872082
 • 21.00 лв.

  Изчерпан

  Въведение:

  Теорията за кризите – преди, днес 7

   

  1. От криза на легитимността към фискална криза … 23

  Криза от нов тип

  Две изненади за теорията на кризите

  Другата криза на легитимността и краят на следвоенния мир

  Дългата промяна: от следвоенен капитализъм към неолиберализъм

  Купено време

   

  1. Неолибералната реформа: От данъчна държава към дългова държава … 83

  Финансова криза вследствие на провал на демокрацията?

  Капитализъм и демокрация в неолибералната революция

  Екскурс: капитализъм и демокрация

  Да оставим чудовището да умре от глад!

  Данъчната държава в криза

  От данъчна държава към дългова държава

  Дългова държава и разпределение

  Политиката на дълговата държава

  Дълговата политика като международна финансова дипломация

   

  III. Политиката на държавата на консолидацията: Неолиберализмът в Европа … 147

  Интеграция и либерализация

  Европейският съюз като машина за либерализация

  Институционална промяна: от Кейнс към Хайек

  Държавата на консолидацията като европейски многостепенен режим

  Фискалната консолидация като преобразуване на държавата

  Растеж: Back to the Future

  Екскурс: регионалните програми за растеж

  За стратегическите способности на европейската държава на консолидацията

  Съпротива в международната държава на консолидацията

   

  Заключение: Какво предстои? А сега накъде?… 231

  Капитализъм или демокрация?

  Еврото като фриволен инструмент

  Демокрация в Евроландия?

  Слава на обезценяването

  За една европейска Бретън-Уудска система

  Да спечелим време

   

  Библиография … 263

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Юрген Хабермас

  Демокрация или капитализъм? За нищетата на едно капиталистически интегрирано световно стопанство, фрагментирано от националната държава … 281

   

  Волфганг Щреек

  От национализъм на дойче марката към патриотизъм на еврото? (Реплика към Юрген Хабермас) … 303