Промо!
 • Автори: Крейг Калхун
 • Критическа социална теория

  Култура, история и предизвикателствата на различието

  В тази своя много известна книга Крейг Калхун интерпретира традицията на „критическата теория“ в отчетливо социален аспект. Той проследява произхода, съдбата и перспективите на този изключително влиятелен теоретичен подход, в чиито корени стои И. Кант и чиито най-изтъкнати представители през 20 в. са теоретиците от Франкфуртската школа (Бенямин, Адорно, Хоркхаймер, а по-късно Хабермас и др.) и цяло съзвездие френски философи (Фуко, Бурдийо, Дельоз и др.). Придвижвайки се с лекота от ранните прояви на критическата теория на 20 в., Калхун – в разбираем стил, но виртуозно – се впуска в съвременните дебати относно постмодернизма, феминизма и национализма. По този начин вдъхва нов живот в критическата социална теория, като показва по какъв начин тя е жива и допринася за настоящите ни озарения.

  Книгата се смята от познавачите за блестящ синтез на теория и история, а авторът й – не просто за анализатор на традицията на критическата теория, но и за мислител със собствен принос към нея.

  Крейг Калхун е изтъкнат социален мислител, дългогодишен шеф на Съвета за социални науки на САЩ.

 • Серия: Етоси
 • Област: културология, социална философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Константин Янакиев
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2003
 • Страници: 336
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545870893
 • 12.00 лв. 10.20 лв.

  Благодарности

  Въведение

  Преосмисляне на критическата теория

  Интерпретация, сравнение и критика

  Културно различие и историческа специфичност

  Хабитус, поле и капитал: историческа специфичност в теорията на практиката

  Политиката на идентичността и признанието

  Национализъм и различие: политиката на идентичността, проектирана в едър мащаб

  Заключение

  Библиография

  Индекс