Промо!
 • Автори: Юрген Хабермас
 • Комуникативният разум

  Подстъпи: 5 в 1

  ОЧАКВАЙТЕ НА 15 ДЕКЕМВРИ 2021!

   

  Озаренията на Хабермас и дори самите изковани от него термини до голяма степен са оформили начина, по който днес мислим обществото, политическото действие, демокрацията, медиите, езика, комуникациите.

  В тази книга, в 5 емблематични текста той самият ретроспективно обрисува целия спектър на мисленето си, докато същевременно резюмира половин век интелектуална история, върху която то не просто стъпва, но която мощно променя.

  Тези текстове – въведения в смисъл на подстъпи към 5 от най-високите върхове на усилията му – тръгват от сърцето на неговата революция, т.е. от питането що е комуникативно действие и какво е отношението между език и социални науки (1).

  Сочат как разбирането на рационалността е свързано с теорията на езика (2).

  Просветляват етиката „по хабермасовски“ (3), за да се заемат с удържане на разнопосочните силови вектори, свързващи политическа теория / демокрация / легитимност (4).

  И накрая сравняват предизвикателствата на религията с мисията на философията (5).

  Книгата заживява като употребима за много цели история на идеите и добива плътност една автентична картина на онези основни понятия, чрез които – независимо дали осъзнаваме това, дали не – мислим и
  действаме във всекидневния си съвместен живот.

 • Серия: Varius
 • Област: немска философия, политическа философия, социална философия, социология, съвременна философия, философия
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Стилиян Йотов
 • Предговор: Стилиян Йотов
 • Послеслов: Жан-Марк Дюран-Гаслен
 • Превод от: немски
 • Преводач: Стилиян Йотов
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2021
 • Страници: 278
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872419
 • 25.00 лв. 21.25 лв.

  Да подредим пъзела
  (бележка на преводача)………………………………………………………7

  Предговор…………………………………………………………………….13

  1. Основаването на социологията с помощта на
  теорията на езика
  (въведение)…………………………………………………………………17

  2. Теории на рационалността и теории на езика
  (въведение)……………………………………………………………….47
  I. Формална прагматика……………………………………..51
  II. Комуникативна рационалност……………………….59
  III. Дискурсна теория за истината………………………69
  IV. Към теория на познанието……………………………75

  3. Дискурсната етика…………………………………………………..77
  (въведение)
  I. Теория на морала…………………………………………….85
  II. Към систематиката на практическите
  дискурси…………………………………………………………99

  4. Политическата теория
  (въведение)……………………………………………………………….109
  I. Демокрация……………………………………………………123
  II. Конституционна държава…………………………….130
  III. Нация, култура и религия…………………………..134
  IV. Конституционализиране на международното
  право……………………………………………………………140

  5. Критика на разума
  (въведение)……………………………………………………………….147
  I. Метафилософски размишления……………………156
  II. Постметафизично мислене…………………………..162
  III. Предизвикателството на натурализма………..168
  IV. Предизвикателството на религията…………….173

  Делото на Юрген Хабермас: корени, стъбло и разклонения…………………………………..183
  Жан-Марк Дюран-Гаслен
  (послеслов)