Промо!
 • Автори: Валтер Бенямин
 • Кайрос

  Съчинения по философия

  ВАЛТЕР БЕНЯМИН (1892-1940) е сред легендарните лица на днешния теоретичен канон на хуманитаристиката, социалните науки, изкуствата. Прославил се посмъртно, но отдавна завидно влиятелен, с деликатно писане, което си остава почти неопределимо като жанр и дисциплина, тихо пренастройващ цели сфери от уязвимия свят на духовното.

  След Озарения (българско издание от 2000 г.), КАЙРОС е втората тематична колекция, в която предлагаме поглед към негови дълбоки теоретични търсения – философски, но също културологични, исторически, естетически, психологически.

  Обширни интерпретации и кратки фрагменти, легендарни текстове и специализирани анализи са съчетани с просветляващо важни писма до културни символи като Теодор Адорно, Гершом Шолем, Макс Хоркхаймер.

  Заключителната студия тълкува Беняминовата кайрология, но опростено можем да кажем, че неговият кайрос е онзи миг – онзи шанс, – който прекъсва потока на стандартното време и носи обещание за озарение или спасение. В някакъв смисъл всеки текст в тази книга е подобен шанс – предлага ни една невидима „врата”, различна за всекиго, през която до нас би могло да дойде или озарението, или спасението, освен ако двете не са едно и също нещо.

  „В областите, които ни занимават, познанието се случва само като мълния. А текстът е продължителният екот на гръмотевицата.”

 • Серия: Varius
 • Област: eстетика, езикознание, история на литературата, културология, немска философия, философия
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Ралф Конерсман
 • Послеслов: Ралф Конерсман
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев, Анастасия Рашева, Мария Добревска, Светла Маринова, Теодора Карамелска, Димитър Зашев
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2014
 • Страници: 472
 • ISBN: 9789545871863
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Изчерпан

  За езика изобщо и за човешкия език (1916) … 7

  До Мартин Бубер, 17 юли 1916 г. … 28

  За програмата на идната философия (1917) … 32

  За възприятието (1917) … 49

  Понятието за критика на изкуството в немската романтика [Откъс]: Теорията на познанието на изкуството в ранния романтизъм (1920) … 55

  Фрагменти към философия на езика и критика на познанието (1918-1921) … 88

  Фрагменти към философия на историята (1918-1921) … 102

  Теологико-политически фрагмент (1921) … 111

  Към критика на насилието (1921) … 113

  Капитализмът като религия (1921) … 145

  Съобщение за списание Angelus Novus (1922) … 150

  Скици върху психофизичния проблем (1922-1923) … 158

  До Флоренс Кристиан Ранг, 9 декември 1923 г. … 178

  Произход на немския трауершпил [Откъс]: Критико-познавателен предговор (1928) … 177

  Учение за подобното (1933) … 221

  За миметичната способност (1933) … 228

  Визенгрунд Адорно до Бенямин, 6 ноември 1934 г. … 233

  До Гершом Шолем, 20 май 1935 г. … 240

  До Теодор Визенгрунд Адорно, 31 май 1935 г. … 245

  До Макс Хоркхаймер, 10 юли 1935 г. … 251

  Париж – столицата на XIX столетие (1935) … 254

  Визенгрунд Адорно и Гретел Карплус до Бенямин, 2-5 август 1935 г. … 275

  До Гершом Шолем, 9 август 1935 г. … 292

  До Гретел Карплус и Теодор Визенгрунд Адорно, 16 август 1935 г. … 296

  Макс Хоркхаймер до Валтер Бенямин, 18 септември 1935 г. … 300

  До Макс Хоркхаймер, 16 октомври 1935 г. … 302

  До Макс Хоркхаймер, 28 септември 1938 г. … 306

  Адорно до Бенямин, 10 ноември 1938 г. … 311

  До Теодор В. Адорно, 9 декември 1938 г. … 323

  До Теодор В. Адорно, 23 февруари 1939 г. … 335

  Пасажите [Откъс]: Към теория на познанието, теория за прогреса (1935-1940) … 342

  До Теодор Адорно, 7 май 1940 г. … 404

  Относно понятието за история (1940) … 416

  п р и л о ж е н и е
  Философската кайрология на Валтер Бенямин … 433
  Ралф Конерсман

  Избрана библиография … 462

  Източници … 466