• Автори: Хюбърт Л. Драйфъс
 • Интернет

  Хюбърт Л. Драйфъс е професор по философия в Калифорнийския университет, един от най-забележителните интерпретатори на Мартин Хайдегер, Мишел Фуко (с когото е личен приятел) и Морис Мерло-Понти, основен посредник за проникването на  т.нар. континентална философия (европейската мисъл) в американската хуманитаристика, автор на вече станали легендарни книги за изкуствения интелект  като например Какво не могат компютрите?.

  Драйфъс е посветил десетилетия размисъл на отношението философия-технология-бъдеще и в тази книга анализира въпроси относно шансовете или рисковете на глобалната виртуална мрежа например в следните посоки:

  – Дали ще може да осъществи тръгващата още от Платон мечта за „освобождаване от тялото”?

  – Дали ще може да реши проблемите на всеобщото образование и да доведе човечеството до ново ниво на общност?

  – Дали ще успее да превърне всекиго в експерт чрез iPod-революцията?

  – Дали ще повлияе върху същностни човешки способности, свързани с телесността ни, каквито са доверието и споделената грижа?

  – Дали ще създаде възможности за компенсаторно живеене в уеб-базирани виртуални светове като например формацията „Втори живот”?

  – Дали ще успее да очертае хоризонта на предстояща човешка метаморфоза, като предвижданата от „екстропистите”?

 • Серия: Социооптики
 • Област: съвременна философия, философия, футуризъм
 • Превод от: английски
 • Преводач: Ася Захариева, Росен Люцканов
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2010
 • Страници: 230
 • Формат: 13 / 20 см.
 • ISBN: 9789545871504
 • 19.00 лв.

  Изчерпан

  Благодарности … 8
  Увод към второто издание … 10
  Въведение … 13
  1 „Хипе[р]” в хипервръзките … 26
  2 Колко далеч е дистанционното обучение от образованието? … 50
  3 Обезплътеното телеприсъствие и отдалечеността от реалното … 86
  4 Нихилизъм на информационната магистрала: анонимност и ангажираност в съвременната епоха … 121
  5 Виртуална въплътеност: митове за смисъла на играта „Втори живот” … 150
  Заключение … 202