• Автори: Папа Бенедикт XVI - Йозеф Ратцингер
 • Иисус от Назарет, том II

  От входа в Иерусалим до Възкресението

  За християните Иисус от Назарет е Син Божи, който умира, за да изкупи греховете на човеците, и възкръсва от мъртвите, тържествувайки над греха и смъртта. За нехристияните той е какво ли не – мит, политически революционер, неразбран пророк.

  Авторът на тази книга смята, че историческите свидетелства ни изправят пред предизвикателството на реалния човек Иисус, който учел и постъпвал по начин, достоен само за божествен авторитет – нещо, което не се поддава на лесно пренебрегване. И именно това предизвикателство се разказва тук – във втората част на тази книга, чиято Първа част: Иисус от Назарет. От кръщението в Иордан до Преображението, е публикувана на български отново от нас през 2009 г.

  На множество въпроси около личността на Иисус Бенедикт XVI отговаря със знанията на блестящ изследовател, страстта на голям ум и сърцето на духовен пастир.

  Книгата е подадена ръка както към вярващите, така и към невярващите – да помислят истински кой е Иисус от Назарет и какво означана – но за тях самите, лично – тази фигура

  „В предговора към първата част казах, че онова, което ме мотивира, е да представя „фигурата и посланието на Иисус”. Може би щеше да е хубаво тези две думи – фигура и послание – да се добавят като подзаглавие на книгата… Би могло да се каже, че съм искал да намеря реалния Иисус, изхождайки от Когото става изобщо възможно нещо такова като „христология от долу”… Изпълняването на тази задача бе във втората част още по-трудно, отколкото в първата, защото тъкмо тук се влиза в досег с решаващите слова и събития в Иисусовия живот. Опитах се да се отстраня от споровете около много възможни отделни елементи и да размишлявам само върху съществените слова и дела на Иисус…. Макар, разбира се, винаги да остават детайли, по които да се дискутира, все пак се надявам, че ми бе дарено едно приближаване до фигурата на нашия Господ, което може да е от помощ за всички читателки и читатели, искащи да се срещат с Иисус и да вярват в Него… Опитах се да развия едно вглеждане и вслушване в Иисус от Евангелията, което може да се превърне в среща…”

  Йозеф Ратцингер – Бенедикт XVI

  Книгата е съвместно издание с Епископската конференция на Католическата църква в България.

  КНИГАТА Е В ЕДИНСТВЕН ЕКЗЕМПЛЯР!

 • Серия: Извън серии
 • Област: философия на религията
 • Превод от: немски
 • Преводач: Георги Каприев
 • Художник: Гергана Икономова
 • Година: 2013
 • Формат: 14.5 / 22 см.
 • ISBN: 9789545871818
 • 25.00 лв.

  Изчерпан

  Предговор ………………………………………………..9

  Първа глава
  ВХОД В ИЕРУСАЛИМ И ИЗГОНВАНЕ НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА ………………………….15
  1. Входът в Иерусалим …………………………16
  2. Изгонването на търговците от храма….26

  Втора глава
  ЕСХАТОЛОГИЧНАТА РЕЧ НА ИИСУС …………39
  1. Краят на храма ……………………………….44
  2. Времето на езичниците …………………….58
  3. Пророчество и апокалипсис в есхатологичната реч ………………………63

  Трета глава
  УМИВАНЕТО НА КРАКАТА ……………………….71
  Часът на Иисус ……………………………………..72
  „Вие сте чисти” …………………………………….76
  Тайнство и образец – дар и поръчение: „новата заповед” …………80
  Тайната на предателя ………………………….84
  Два разговора с Петър …………………………..89
  Умиване на краката и изповядване на греховете ………………………………………….92

  Четвърта глава
  ПЪРВОСВЕЩЕНИЧЕСКАТА МОЛИТВА
  НА ИИСУС ……………………………………………..95
  1. Иудейският празник на изкуплението като библейски фон на първосвещеническата молитва ……………..97
  2. Четири големи теми на молитвата …… 103
  „Вечен живот е…” ………………………………..103
  „Освети ги чрез Твоята истина…” ……….106
  „Явих им Твоето име…” ………………………..111
  „Да бъдат всички едно…” ……………………..114

  Пета глава
  ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕРЯ ………………………….. 123
  1. Датата на последната вечеря ………….. 128
  2. Установяването на евхаристията ……. 137
  3. Богословието на установителните думи …………………… 148
  4. От последната вечеря до евхаристията в неделната утрин …………………………….. 161

  Шеста глава
  ГЕТСИМАНИЯ ……………………………………… 167
  1. По пътя към Елеонската планина ……. 168
  2. Иисусовата молитва ………………………. 175
  3. Иисусовата воля и волята на Отца…… 181
  4. Гетсиманската молитва
  в Посланието до Евреите …………………….187

  Седма глава
  ПРОЦЕСЪТ СРЕЩУ ИИСУС ……………………. 191
  1. Предварително обсъждане в синедриона ……………………………………. 193
  2. Иисус пред висшия съвет ………………. 201
  3. Иисус пред Пилат ………………………….. 209

  Осма глава
  РАЗПВАНЕ И ПОГРЕБВАНЕ НА ИИСУС ….. 227
  1. Предварително размишление: слово и събитие в разказа за страстите ………… 228
  2. Иисус на кръста ……………………………. 232
  Първите Иисусови думи на кръста: „Отче, прости им” ……………………………….232
  Обругаването на Иисус …………………….. 234
  Иисусовият вик на изоставеността …… 238
  Жребият за дрехите на Иисус ……………. 242
  „Жаден съм” …………………………………….. 243
  Жените под кръста – Иисусовата майка ……………………………. 245
  Иисус умира на кръста ……………………….248
  Погребението на Иисус ………………………..252
  3. Иисусовата смърт като примирение (изкупление) и спасение …………………….. 255

  Девета глава
  ИИСУСОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ОТ СМЪРТТА ………………………………………… 267
  1. Какво представлява Иисусовото възкресение ……………………………………… 268
  2. Двата различни типа свидетелства за възкресението ………………………………. 275
  2.1. Традицията на изповеданието ……… 275
  Смъртта на Иисус …………………………… 279
  Въпросът за празния гроб ………………….. 280
  Третият ден ……………………………………. 284
  Свидетелите …………………………………… 286
  2.2. Разказната традиция ………………….. 287
  Иисусовите явявания пред Павел ……….. 290
  Иисусовите явявания в Евангелията ….. 292
  3. Обобщение: Същината на Иисусовото възкресение и неговото историческо значение ………………………………………….. 300

  Обзор
  ВЪЗЛЯЗЪЛ НА НЕБЕСАТА – СЕДИ ОТДЯСНО НА БОГА ОТЦА И ЩЕ ДОЙДЕ СЪС СЛАВА …………………….. 305

  Литературни указания ………………………….. 321

  Регистър на цитираните библейски места …………………………………… 331