• Автори: Боряна Ангелова-Игова
 • Изобретяването на човека-машина

  Тялото на спортиста

  Тоталитарните общества преформатират потребността от символен капитал, които да легитимира властта. Редом с всичко останало, по това време на световната сцена се появява един нов вид герои – спортистите.
  Техните физически постижения са отвъд обичайните човешки способности: те се характеризират с бързината, силата и издръжливостта на… машини.
  А рекордите им са ценен символен капитал за режимите, заради който техните тела-машини биват оптимизирани и използвани по извънреден начин.

  Тази книга е опит за една археология на знанието, опитваща се да следва процедурите на Мишел Фуко, като се помести в създадената от него традиция на изучаване на различните дискурси – текстове, административни документи, доноси, научни изследвания и заключения, журналистически статии и произведения на изкуствата. Книгата проследява как те създават едно знание, което прави възможно изобретяването и налагането на човека-машина в конкретния му аспект на тяло на спортист. А акцентът е върху неговото инструментализиране с пропагандна цел.

 • Серия: Извън серии
 • Област: философия, философия на спорта
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2017
 • ISBN: 9789545872129
 • 14.00 лв.

  Изчерпан

  Благодарности / 7
  Увод / 9
  Първа глава
  Превръщането на човека в машина / 20
  Символен капитал / 20
  От човешкото тяло до тялото-машина / 24
  Изобретяването на machina carnis / 39
  Homо faber и/или animal laborans / 51
  Тоталитарният човек-машина / 61
  Втора глава
  Технология на производството / 65
  Професионалният спорт / 69
  Ранна специализация 79
  Трансформация на тялото / 87
  Допингираното тяло / 93
  Параолимпийците и технологиите / 101
  Трета глава
  Качество на продукцията / 107
  „Спортните“ религии / 111
  От спортисти-герои до спортисти-машини / 117
  Налагане на образи / 120
  Пропагандата / 143
  Заключение / 162
  Библиография / 164
  Резюме на английски език / 169