Промо!
  • Автори: Джорджо Агамбен
  • Идеята за проза

    Идеята за про­за е една от най-оригиналните книги на Агамбен.

    Тя се състои от няколко де­сетки текста („Идеята за проза“ е името само на един от тях, вижте тук по-долу съдържанието) в неопределен жанр, най-близо до есето, посветени на основните неща, или места, които изграждат света на човешкото.

    От друга глед­на точка: състои се от нестандартни във висша степен опити да се дефини­рат основните категории на хумани­тарните и социалните науки.

    От трети ъгъл, книгата надхвърля полето на философското, за да стъпи отвъд и без това невинаги ясно откроения ръб с литературата.

    В четвърти аспект книгата е вид експеримент, който заличава не само границите между жанрове дискурси, но и опитва да разоре междата, деляща текста и визуалното (съпроводена е с цветни илюстрации).

    Вероятно най-великолепната страна на тази книга е, че почти всеки текст в нея застава пред нас като загад­ка, а самото мислене започва да се очертава като способност да се създават и решават загадки.

    Идеята за проза, тази философско-литературна книга, би била ряд­ко, предизвикателно преживяване за всеки, който не може без ху­манитаристика или фикция.

  • Серия: Varius
  • Област: културология, литература на 20 в., политическа философия, философия
  • Страници от книгата /
  • Превод от: италиански
  • Преводач: Валентин Калинов
  • Художник: Гергана Икономова
  • Година: 2020
  • Страници: 198
  • Формат: 14 / 20.5 см.
  • ISBN: 9789545872310
  • 20.00 лв. 17.00 лв.

    Праг 13

    I

    Идеята за материя 23

    Идеята за проза 27

    Идеята за цезура 33

    Идеята за призвание 39

    Идеята за Единствения 41

    Идеята за диктат 47

    Идеята за истина 51

    Идеята за Муза 57

    Идеята за любов 61

    Идеята за изучаване 63

    Идеята за незапомнимо 71

    II

    Идеята за власт 77

    Идеята за комунизъм 83

    Идеята за политика 89

    Идеята за справедливост 93

    Идеята за мир 95

    Идеята за срам 101

    Идеята за епоха 107

    Идеята за музика 111

    Идеята за щастие 119

    Идеята за детство 121

    Идеята за Страшния съд 129

    III

    Идеята за мислене 133

    Идеята за име 137

    Идеята за загадка 143

    Идеята за мълчание 151

    Идеята за език I 155

    Идеята за език II 157

    Идеята за светлина 163

    Идеята за явление 165

    Идеята за слава 169

    Идеята за смърт 179

    Идеята за пробуждане 181

    Праг

    Защита на Кафка срещу тълкувателите му 191