Промо!
  • Автори: д-р Давид Иерохам
  • Зигмунд Фройд: сценично и преживелищно

    Защо да четем Фройд, пита ни д-р Иерохам в пролога към тези текстове, събрали над 15 години писане, но всъщност много повече десетилетия работа? А ако смятаме, че трябва да го четем, то как да го четем? Четенето винаги е „встъпване в отношение“, то предполага търсене на среща. Нека сравним четенето на Фройд с търсене на среща с един „герой“, нека наречем Фройд наш герой, нека сравним всичко това с драма(тичен) процес – тоест в крайна сметка с терапията на психичните състояния, предлага ни д-р Иерохам. Този драма(тичен) процес според него можем да наричаме още „сценичен и преживелищен.

    А трябва ли да почитаме Фройд? Когато истински почитаме някого, ние всъщност „отиваме на среща“ с него. Ключовата дума, убеждава ни авторът, отново е среща. А за да бъде срещата истински жива, необходимо е да провокираме онзи, с когото отиваме на среща, да го „разтърсим“ и извадим от непроницаемостта на авторитета. За тази цел трябва да провокираме и собственото си въображение.

    Тази книга търси срещата с Фройд през негови легендарни текстове, ключ към чието разбиране предлага: класическите 5 случая (Дора, Човекът плъх, Малкият Ханс, Председателят Шребер,Човекът Вълк), но и онзи случай, който в нашата собствена издателска традиция наричаме „Случай 0“ – Анна О.; Тотем и табу; Петте лекции и Очерка за психоанализата; текстове на Фройд за културата и най-забележителния сред тях – Неудовлетвореността в културата; някои от основните му текстове, посветени на траура, меланхолията, отричането, задръжката, симптома, страха, преходността; техническите текстове на Фройд. Докато ги наблюдава, книгата се опира на историческия контекст, в който Фройд е творил. Осветява по вълнуващ и близък до художествения наратив начин типа обстоятелства, които проблясват и на собствената ни психична сцена – като в психоаналитичен процес.

    Авторът, д-р Давид Иерохам, е един от най-авторитетните български психотерапевти с огромна практика и принос към навлизането на психоанализата в българските културни пространства.

    Книгата е четиво за „напреднали и начинаещи“ в различните полета на хуманитарните и социалните практики и теории, на творчеството. Всъщност тъкмо радетелите на освобождаващо премахване на границите между различните дисциплинарни области ще намерят в тази монография място на вдъхновение и подкрепа.

    * * *

    Автор на снимката на д-р Давид Иерохам е Вихрен Георгиев.

    * * *

    Книгата е съвместно издание с Българско общество по психоанализа и групова анализа и се подпомага финансово от Национален фонд „Култура“ в рамките на проект „Едногодишен грант 2022“.

  • Област: психоанализа, психология, психотерапия
  • Страници от книгата /
  • Художник: Ирина Джонкова
  • Година: 2023
  • Формат: 14 / 20.5 см.
  • ISBN: 9789545872495
  • 25.00 лв. 21.25 лв.

    Благодарности . . . . . . . . . . . . . . . .  9

    Пролог
    В преддверието, или да почетем Фройд  . . . . . . . . . . . . . . . .  11

    Персонажите на Фройд
    „Случаят Дора“ на сцената на психоаналитичния театър . . . . . . . . . . . . . . . .  27
    Човекът, който отказа да бъде плъх . . . . . . . . . . . . . . . .  65
    Какво научи Зигмунд Фройд от Малкия Ханс? . . . . . . . . . . . . . . . .  109
    Лунатикът от лудницата „Зоненщайн“ . . . . . . . . . . . . . . . .  143
    Да си руснак, роден на Рождество . . . . . . . . . . . . . . . .  181
    Относно г-ца Анна О . . . . . . . . . . . . . . . .  207

    Психоанализата на Фройд като теория и практика
    За болката, която е и психична . . . . . . . . . . . . . . . .  229
    „Съзнаваното“ на Зигмунд Фройд, или за психоаналитичната техника . . . . . . . . . . . . . . . .  247
    Съдбовната Едипова драма . . . . . . . . . . . . . . . .  255

    Зигмунд Фройд с лице към публиката
    Политическата философия на кушетката на Зигмунд Фройд . . . . . . . . . . . . . . . .  273
    От един американски триумф до емигрирането в смъртта . . . . . . . . . . . . . . . .  287

    Епилог
    На изхода на психоаналитичния театър . . . . . . . . . . . . . . . .  295

    За автора . . . . . . . . . . . . . . . .  297