Промо!
 • Автори: Майкъл Уолзър
 • За толерирането

  Какъв вид политически уредби правят възможно хора от различни национални, расови, религиозни или етнически групи да живеят заедно в мир? В тази книга един от най-влиятелните политически теоретици на нашето време дискутира политиките на толерирането и толерантността (разлика между двете има).

  Уолзър изследва пет „режима на толериране“ – от мултинационалните империи до имигрантските общества – и описва силата и слабостта на всеки, както и променящите се форми на толериране и изключване, които всеки такъв режим поддържа. Показва как властта, класата и социално конструираното разбиране за пола си взаимодействат с религията, расата и етноса в различните режими. Обсъжда как действа толерирането в мултикултурни общества като например това в САЩ.

  Уолзър ни предлага една красноречива защита на толерирането, груповите различия и плурализма, като се придвижва от теорията към практическите проблеми, от конкретните примери към най-трудните въпроси.

  Заключенията му са свързани с дебатите относно „културната война“ и „политиките на различието“  и в крайна сметка си остава оптимист относно възможността за съвместно съществуване: културният плурализъм и съвместното гражданство на една и съща държава могат да бъдат съвместени, внушава ни Уолзър, стига демокрацията да е силна и егалитаристка (акцентираща върху равенството).

  Майкъл Уолзър е професор по социални науки в Принстън, издател на прочути списания (Dissent, The New Republic) и автор на над десет книги, още две от които са налице на български език: „Сфери на справедливостта“ и „Интерпретация и социална критика“.

 • Серия: Етоси
 • Област: политическа философия, политология
 • Превод от: английски
 • Преводач: Мартин Канушев
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2007
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871245
 • 10.00 лв. 8.50 лв.

  Предговор … 11

  Въведение: Как да пишем за толерирането … 13

  Първа глава: Лични нагласи и политически уредби … 21

  Втора глава: Пет режима на толериране … 27

  • Мултинационалните империи … 27
  • Международното общество … 32
  • Кoнсоциациите … 35
  • Националните държави … 38
  • Имигрантските общества … 44
  • Обобщение … 49

  Трета глава: Усложнени случаи … 51

  • Франция … 51
  • Израел … 55
  • Канада … 58
  • Европейската общност … 62

  Четвърта глава: Практически въпроси … 66

  • Властта … 66
  • Класата … 70
  • Родовият пол … 74
  • Религията … 81
  • Образованието … 86
  • Гражданската религия … 91
  • Да толерираш нетолерантния … 95

  Пета глава: Модерно и постмодерно толериране … 99

  • Модерните проекти … 99
  • Постмодерност? … 103

  Епилог: Размишления върху американския мултикултурализъм … 109

  Бележки … 129

  Благодарности139

  Индекс141