• Автори: Стивън Тулмин
 • Завръщане към разума

  Събитията и бруталността на 20 век направиха все по-трудно да се поддържа вярата в способността на разума да оформя и поддържа един устойчив и мирен свят. Горещите войни, Студената война, глобалните конфликти разделиха света на глобални или регионални групи по “лоялност”, които направиха още по-трудно да навлезем в 21 век с овладени, успокоени съмнения в разума на света и с надежда.

  В тази своя книга прочутият Стивън Тулмин (автор на култовата книга Космополис) обглежда цялата интелектуална история на 20 век и твърди, че потенциалът на разума да подобрява начина, по който живеем, е накърнен от едно сериозно неравновесие,  от едно изгубване на баланса в процеса на преследване на знание. Вековното господство на рационалността, един математически модел на разсъждаването, основаващ се на научната теория като такава и на доказаните сигурности, са отслабили “разумността” – една система от човешки съждения, базирана върху личния човешки опит и практика. Днес академични дисциплини като икономиката и  финансите и професии като правото и медицината например ценят експертното знание и абстрактните модели много повече отколкото практическия опит на различните култури и преживяванията на отделните индивиди.

  В началото на 21 век Тулмин обобщава един цял живот изследователска работа и отправя призив към пренастройване на баланса между рационалност и разумност. Виждането му не отхвърля ценните плодове на науката и технологията, но изисква да започнем да си даваме сметка каква е човешката цена на нашите открития. Тулмин защитава нуждата да се изправим пред предизвикателството на един несигурен и непредвидим свят, но не като се опираме на лишени от гъвкавост идеологии и абстрактни теории, а като се завърнем към една по-човечна и съчувстваща форма на разум, която приема разнообразието и сложността на човешката природа. И именно това да стане същностната изходна точка на цялата ни интелектуална история занапред.

   

 • Серия: Етоси
 • Област: културология, съвременна философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Милен Русков
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2002
 • Страници: 303
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545870826
 • 20.00 лв.

  Изчерпан

  Предговор

  1. Увод: Рационалност и сигурност
  2. Как разумът загуби своето равновесие
  3. Изобретяването на дисциплините
  4. Икономиката, или Физиката, която никога не е съществувала
  5. Мечтите на рационализма
  6. Преосмисляне на метода
  7. Практическият разум и клиничните науки
  8. Етическа теория и морална практика
  9. Трудностите с дисциплините
  10. Възстановяване на равновесието
  11. Разновидностите на опита
  12. Светът на “къде” и “кога”
  13. Послепис: Да живееш с несигурността

  Бележки

  Индекс