Промо!
 • Автори: Роман Ингарден
 • Естетическото

  Избрани текстове

  Роман Ингарден е сред големите философи на ХХ век.

  Бъдещето му се предначертава от доктората му при Едмунд Хусерл – бъдеще на един от най-ярките европейски феноменолози.

  Съвместната му работа с Хусерл и с някои от най-бляскавите ученици на Хусерл като Мартин Хайдегер и Едит Щайн продължава десетилетия.

  Ингарден е особено влиятелен с развитието на феноменологичната философия в естетиката, където лансира идеята за произведението на изкуството като интенционален обект. Тя успява да превъзмогне противоречието между субективизма и обективизма в естетиката, а и да предугади същностни тенденции в развитието на съвременното изкуство.

  Ключови теоретични текстове на Ингарден са включени в настоящия сборник, но той цели да го представи многостранно като естетик. Ето защо, макар че неговата сила е във философската естетика, където през разговора за произведението на изкуството се интерпретират общи философски проблеми, тук е отделено място и на конкретни анализи на отделни жанрове (литература, музика, кино), където чрез разплитане на привидно малки проблеми се предлагат оригинални отговори на фундаментални въпроси.

 • Серия: Varius
 • Област: естетика, изкуство, феноменология, философия
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Правда Спасова
 • Предговор: Правда Спасова
 • Превод от: полски
 • Преводач: Правда Спасова
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2020
 • Страници: 238
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872365
 • 20.00 лв. 17.00 лв.

  Изчерпан

  Правда Спасова: За философската естетика на Роман Ингарден(и за нейния български превод).

   

  1. За феноменологичната естетика. Опит за очертаване на сферата на изследването.
  2. Естетическият обект и естетическата ситуация.
  3. Естетическото преживяване и естетическият обект.
  4. Основни тези за строежа на литературната творба.
  5. Двуизмерният строеж на произведението на художествената литература.
  6. За така наречената „абстрактна“ живопис.
  7. Няколко бележки за филмовото изкуство.