Промо!
 • Автори: Ив Козофски Седжуик
 • Епистемология на прикритостта

  Фактът, че вече четири десетилетия така наречените „queer studies“, куиър теория, са важна част от интелектуалния и дори политическия живот на съвременния свят, до голяма степен се дължи именно на влиянието на Ив Козофски-Седжуик, осъществявано точно чрез тази книга. В нея тя работи с класически текстове на европейски и американски писатели и философи—Мелвил, Джеймс, Ницше, Пруст, Уайлд. Чрез тях анализира един исторически момент, на прага между 19 и 20 век, в който сексуалната ориентация започва да става също толкова важен определител на личността, колкото в продължение на векове е бил полът.

  Козофски-Седжуик е един от най-авторитетните изследователи на темите на “родовия пол” (или “социално конструирания пол”, т.нар. gender). Тук нагледно се опитва да докаже, че едно разбиране на вероятно всеки аспект на модерната западна култура, което не включва никакъв критически анализ на модерната дефиниция на хомо/хетеросексуалното, е не просто непълно, а е същностно увредено разбиране.

  Книгата съдържа раздел със систематизирано наблюдение над почти всички основни гледища по темата за “родовия пол”, както и приложни раздели, в които прояснените преди това понятия се използват за конкретни литературни и културологични анализи.

 • Серия: Ethos
 • Област: изследване на пола, философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Антоанета Колева, Асен Давидов, Капка Герганова
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2007
 • Страници: 336
 • Формат: 14 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871067
 • 12.00 лв. 10.20 лв.

  Благодарности…………………………………………………………………………………….. 7

  Признателност………………………………………………………………………………….. 10

   

  Въведение: Аксиоматика……………………………………………………………………. 11

   

  1 Eпистемология на прикритостта……………………………………………………… 93

   

  2 Някои бинаризми (I)

  Били Бъд: След хомосексуалното…………………………………………………… 125

   

  3 Някои бинаризми (II)

  Уайлд, Ницше и сантименталните връзки на мъжкото тяло…………… 175

   

  4 Прикритият звяр

  Джеймс и писането за хомосексуалната паника……………………………… 240

   

  5 Пруст и спектакълът на прикритостта…………………………………………… 280

   

  Индекс 333