Промо!
 • Автори: Юрген Хабермас
 • Едно ново структурно изменение на публичността

  и делиберативната политика

  Само преди година – през 2022 – Хабермас, големият съвременен мисли­тел на социалното, 60 години след публикуването на своя легендарен опус Структурни изменения на публичността (1962), ни предложи своеобразна втора част на тази брилянтна класика. Ето я и на български!

  Тя е преосмисляне в духа на днeшния ден на Хабермасо­вото понятие, което днес приемаме за саморазбиращо се, но навремето отключи истинска революция в мисленето: „публичност“. Преосмисляне, свързано с дигиталната епоха и дигиталните медии, социалните мрежи и техните пре­тенции да бъдат „ултрадемократични“, докато всъщност пренебрегват фундаментални ориентири като самата ис­тина, като интелектуалната йерархия на знаещи и неве­жи. Претенции, заплашващи нашите демокрации. Което ще рече – живота ни.

  Какъв е резултатът засега, пита Хабермас?

  Не виждаме да стават реалност неотдавнашните ни мечти – и най-ве­че мечтата за „пряка делиберативна демокрация“ чрез интернет като неин инструмент. Вместо това сме свиде­тели на общество, все по-разпарчетосвано на множество „публики“, които губят обединяващите ги общи ориентири и самата истина като ориентир.

  Какво да правим в тази ситуация?

  Ето това е основният въпрос, на който тази книга предлага отговор включително чрез понятието „делиберативна политика“.

  С нея големият философ се обръща към парещо ядро от проблеми, кое­то сплавя „публичност“/„медийна структура“/„гражданско общество“/„политическа система“.

  Благодарение на преводача и специалиста по творчеството на Хабермас, професор Стилиян Йотов, българската версия съдържа изключително важен Анекс с личното одобрение на Юрген Хабермас.

  * * *

  Книгата се издава с подкрепата към преводача от Традуки и към издателството от “Помощ за книгата”, конкурс на Министерство на културата.

 • Серия: Varius
 • Област: комуникации, медии, социология, съвременна философия, теории на демокрацията
 • Страници от книгата /
 • Съставител: Стилиян Йотов
 • Превод от: немски
 • Преводач: Стилиян Йотов
 • Художник: Ирина Джонкова
 • Година: 2023
 • Страници: 190
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872556
 • 22.00 лв. 17.60 лв.

  За термина „делиберация“
  (бележка на преводача) … 9

  Предговор … 15

  Разсъждения и хипотези за нови структурни изменения на политическата публичност … 17

  Делиберативна демокрация (интервю) … 75

  Какво означава „делиберативна демокрация“? Възражения и недоразумения … 99

  Анекс:
  Притежава ли демокрацията все още някакво епистемно измерение? Емпирично изследване и нормативна теория … 121