• Автори: Бенджамин Р. Барбър
 • Джихад срещу Максвят

  Предизвикателствата на тероризма срещу демокрацията

  Тази книга е преведена на над 20 езика и е буквално парадигмална референция за всеки, който коментира днешното състояние на света.

  Тя анализира конфликта между глобално експанзиращия консумативизъм (Мак-света като метафора) и религиозния фундаментализъм (Джихад като метафора), но не като сблъсък между цивилизации – както твърдят някои склонни към преувеличения коментатори, а като израз на напрежения, които всъщност са в недрата на една единна глобална цивилизация.

  Двата “осови” принципа на нашето време и на нашия свят – “джихад”-манталитета и “мак”-културата – са показани като разминаващи се във всичко, освен в едно: и двата заплашват демокрацията и по своему са безразлични към свободата.

  Ходът на историята към самодоволно състояние на постигнати доминации вече не изглежда така сигурен и така еднозначно в полза на тържеството на Макс-света. Според автора само глобализацията на демокрацията (а не просто на икономиката и попкултурата, което е нещо радикално различно) дава надежда да предложи изход от този всеобхватен сблъсък между всъщност извратената модерност (каквато е Мак-светът) и също толкова извратената й “критика” (каквато е Джихадът).

  Наред с глобалните изводи, в книгата могат да се прочетат проникновени анализи на отделни аспекти от настоящето, например характера на медиите, съдбата на Книгата като културен феномен, естеството на киното днес, но и състоянията на икономиката (прехода твърди стоки – меки стоки – услуги), анализи на процесите в някои решаващи страни (Русия, Германия) и редица други.

  Професор Бенджамин Барбър е автор на над 20 книги със световен престиж, с близо 40 години университетско преподаване и консултиране на политически лидери (вкл. на президент Бил Клинтън).

  ОТ КНИГАТА Е НАЛИЧЕН САМО 1 ЕКЗЕМПЛЯР

   

 • Серия: Социооптики
 • Област: анализи на настоящето, културология, политическа философия
 • Превод от: английски
 • Преводач: Константин Янакиев
 • Художник: Веселин Праматаров
 • Година: 2008
 • Страници: 432
 • Формат: 14.5 / 21 см.
 • ISBN: 9789545871290
 • 25.00 лв.

  Изчерпан

  Благодарности

  Въведение от 2001 г.: Предизвикателствата на тероризма към демокрацията

  Въведение

  Първа част: НОВИЯТ СВЯТ НА МАК-СВЯТ

  1. Старата икономика и раждането на нов Мак-свят

  2. Ресурсният императив: преходността на автаркията и упадъкът на Запада

  3. Индустриалната сфера и възходът на Изтока

  4. От твърди стоки към меки стоки

  5. От меки стоки към услуги

  6. Полиуърлд – видеологията на Мак-свят

  7. Телевизията и MTV – кресливата душа на Мак-свят

  8. Телелитературата и превръщането на Мак-свят в тематичен парк

  9. Кой притежава Мак-свят? Медийната треска за сливане

  Втора част: СТАРИЯТ СВЯТ НА ДЖИХАД

  10. Джихад срещу Мак-свят или Джихад чрез Мак-свят?

  11. Джихад вътре в Мак-свят: демокрациите

  12. Китай и не непременно демократичното тихоокеанско крайбрежие

  13. Джихад вътре в Мак-свят: “демокрациите в преход”

  14. Джихад в най-чист вид:ислямът и фундаментализмът

  Трета част: ДЖИХАД И МАК-СВЯТ

  15. Джихад и Мак-свят в новия световен безпорядък

  16. Дивият капитализъм и демокрацията

  17. Капитализъм срещу демокрация в Русия

  18. Колонизирането на Източна Германия от Мак-свят

  19. Да установим глобална демокрация в света на Мак-свят

  Послеслов

  Приложение А: Индекс на справедливото разпределение на енергията

  Приложение Б: Най-печелившите филми в 22 страни