• Автори: Саския Сасен
 • Глобалният град

  Ню Йорк, Лондон, Токио

  „Глобалният град” – ето такъв е новият тип пространствена единица, която се диагностицира в тази книга, превърнала се в класика на социалните науки. С нея Саския Сасен дава забележителен стимул за промяна не само на начина, по който се мисли за модерните градове, но и на разбирането за глобализацията изобщо.
  Книгата е комплексно социално-икономическо изследване на постиндустриалното преустройство на икономиката, при което обаче се запазват и стари форми на производство; на възникването на нови финансови дейности, при което обаче възникват и нов тип финансови кризи; на появата на нова професионална класа, при което обаче се раждат и нови малцинства…

  Привидно се хроникира само превръщането на Ню Йорк, Лондон и Токио в командни центрове за глобалната икономика. Но чрез вглеждането в тях и с помощта на впечатляваща маса от данни акцентът всъщност се поставя върху възникването на презгранична динамика, посредством която множество подобни на тях градове започват да формират стратегически транснационални мрежи. Изследването е въплъщение на мултидисциплинарност, образец за социологически и географски настроени урбанисти, но и за политически икономисти и културни теоретици.

  Незаобиколима, вече класическа книга по градски изследвания и глобализация.
  Саския Сасен е професор по социология, световноизвестен изследовател на глобализацията и трудовата миграция.

 • Серия: Социооптики
 • Област: градски изследвания, социална философия, социология
 • Превод от: английски
 • Преводач: Елица Станоева
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2011
 • Формат: 15 / 22.5 см.
 • ISBN: 9789545871573
 • ISBN: Няма Категория: Етикети: , , ,

  20.00 лв.

  Изчерпан

  Списък на таблиците

  Предговор към новото издание

  Благодарности

   

  Глава 1: Обзор

   

  Първа част: География и устройство на глобализацията

  Глава 2: Разпръсване и нови форми на централизация

  • Мобилност и конгломериране
  • Мобилност на капитала и формиране на трудов пазар
  • Заключение

  Глава 3: Нови тенденции в преките чуждестранни инвестиции

  • Основни тенденции
  • Международни трансакции на услуги
  • Заключение

  Глава 4: Интернационализация и експанзия на финансовата индустрия

  • Условия и компоненти на растежа
  • Глобалният капиталов пазар днес
  • Финансовите кризи
  • Заключение

   

  Втора част: Икономическият ред на глобалния град

  Глава 5: Производствените услуги

  • Категорията на услугите
  • Пространствената организация на финансовата индустрия
  • Нови форми на централност
  • Заключение

  Глава 6: Глобалните градове: постиндустриални места на производство

  • Локализация на производствените услуги: държава, регион и град
  • Нови елементи в селищната йерархия
  • Заключение

  Глава 7: Елементи на глобалната система от градове: мрежи и йерархии

  • Към мрежови системи
  • Разширяване и концентрация
  • Водещи валути в международните трансакции
  • Международният пазар на недвижими имоти
  • Заключение

   

  Трета част: Социалният ред на глобалния град

  Глава 8: Трудова заетост и доходи

  • Три града, един разказ?
  • Трудови доходи
  • Заключение

  Глава 9: Икономическото преструктуриране като класова и пространствена поляризация

  • Общо въздействие на водещите отрасли
  • Социална география
  • Потребление
  • Пазари на нещатен и неформален труд
  • Раса и националност на трудовия пазар
  • Заключение

  Глава 10: Нов градски режим?

  Епилог: Моделът на глобалния град

  • Финансовият ред
  • Производствените услуги
  • Социална и пространствена поляризация

   

  Приложение 1

  • А. Класификация на производствените услуги според американската, японската и британската Стандартна отраслова класификация
  • Б. Дефиниции на градски единици: Токио, Лондон, Ню Йорк
  • С. Население на избрани префектури и на главните префектурни градове
  • Д. Пазарът на земя в Токио

  Приложение 2

   Приложение 3

   Библиография