Промо!
 • Автори: Макс Вебер
 • Генезис на западния рационализъм

  Студии

  Обединяващото заглавие на включените в книгата студии на Макс Вебер е избрано от съставителя. То изразява основния акцент на сборника: „западен рационализъм“ посочва изследователския интерес на Вебер, а „генезис“ препраща към начина, по който Вебер следва този интерес – както методологията му, така и онези културни значения, които той разкрива като притежаващи различна тежест за формирането на западния рационализъм. „Западен рационализъм“, от друга страна, обозначава рационализиране на всички аспекти на живота – при неутрализиране на всякаква финална ценност.
  Подбраните са някои от най-представителни текстове за Вебер, които са същевременно и сред най-приятните за четене. Те анализират в различни перспективи тези процеси на всеобщото рационализиране, проследявайки напрежението между различни светови сфери: религиозна, стопанска, еротична, политическа, научна, сфера на изкуството.
  Макар да е вярно, че живеем в „не-Веберово време“, Веберовите принципи на генеалогична работа продължават да бъдат значим ресурс за разбирането на нашето настояще. В този смисъл текстовете в книгата са важни не просто за студенти и изследователи, а за всеки, който се интересува от повече и различни перспективи към схващането на своето „днес“.

 • Серия: Varius
 • Област: eвропеистика, културология, социология, философия
 • Съставител: Кольо Коев
 • Предговор: Кольо Коев
 • Превод от: немски
 • Преводач: Кольо Коев, Светлана Събева, Румен Даскалов, Теодора Карамелска, Димитър Зашев, Димитър Денков
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2019
 • Страници: 388
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872228
 • 33.00 лв. 28.05 лв.