Промо!
 • Автори: Пол Холмс
 • Вътрешният свят и неговото представяне

  Теория на обектните отношения и психодрамата

  Тази книга е класика в областта на психотерапията – тя новаторски съчетава психодрама и психоанализа.

  Пол Холмс ни повежда към сцената на „вътрешния свят” на обектните отношения на протагониста и неговия „външен свят”, споделян с другите – свят, в който се случват реалните отношения. Всяка глава на книгата започва с откъс от психодраматична сесия: разказът винаги илюстрира по действен начин определени аспекти на психодрамата и на теорията на обектните отношения. Последващото разискване на този клиничен материал осветлява основни психодраматични и психоаналитични понятия и подходи, като ги синтезира – разбираемо, ерудирано и вдъхновяващо.

  Пол Холмс е изключително известен психотерапевт и автор на новаторски съчетания на психотерапевтични методи.  В тази книга той изследва връзките между теорията на Яков Леви Морено – създател на психодрамата, и на Зигмунд Фройд – създател на психоанализата, добавяйки към тях идеи и на други психотерапевтични подходи.

  Книгата е брилянтно употребима в обучението и практиката на всички професионалисти в областта на психотерапията и психичното здраве. Тя същевременно би била безценен помощник за онези, които си проправят любителски или професионален път в сферата на психодрамата и психоанализата, както и за хуманитаристи, изследващи човека. А подкрепата, която би могла да даде на всеки саморефлексивен човек, е извън всякакво съмнение.

  Книгата е съвместно издание с Българско общество по групова анализа и групови процеси.

 • Серия: Теоретични пространства
 • Област: психоанализа, психодрама, психология, психотерапия
 • Страници от книгата /
 • Предговор: Д-р Давид Иерохам
 • Превод от: английски
 • Преводач: Ваня Недялкова
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2018
 • Страници: 414
 • Формат: 14 / 21.5 см.
 • ISBN: 9789545872150
 • 30.00 лв. 25.50 лв.

  Да откриеш котката … 7
  д-р Давид Иерохам

  Благодарности … 15
  (включени в първото издание)

  Първа глава
  Въведение: психодрама и психоаналитична теория … 19

  Втора глава
  Преценката на психодрама водещия: системи в системите … 45

  Трета глава
  Повторения и пренос … 77

  Четвърта глава
  Вътрешният обектен свят … 117

  Пета глава
  Отношения и роли … 145

  Шеста глава
  Вътрешният свят и драмата на психотерапията … 175

  Седма глава
  Контрапреносът … 203

  Осма глава
  Защитни механизми на Аза … 232

  Девета глава
  Конфликти и тревожност: удържане и съдържане (контейнер) … 278

  Десета глава
  Игра и реалност … 309

  Единадесета глава
  Динамиката на групата … 334

  Заключение: Как психодрамата променя хората … 370

  Към класическото издание
  Теория на обектните отношения и теория на привързаността … 387

  Библиография … 404

  Библиография по психодрама … 413