Промо!
 • Автори: Мишел Фуко
 • Волята за знание

  История на сексуалността, том I

  През февруари 2018 г. се случи онова, което всички смя­тахме за невероятно: на оригиналния му френски език бе публикуван, след като бе изваден от архивите на Фуко, пряко завещанието му за „Никакви посмъртни публика­ции“, четвъртият том от легендарната поредица История на сексуалността. Той носи великолепното заглавие „При­знанията на плътта и ръкописът е оставен да спи в кутията на банков сейф десетилетия – време, през което изследователите го­ворят за него като за „Свещения Граал“, изгубили надежда завещанието на Фуко да бъде нарушено и текстът да бъде изваден на бял свят. Но ето че публикацията му се случи и той се превръ­ща в едно от най-големите събития в света на хуманитар­ните и социалните науки през последните десетилетия.

  Цели 34 години преди това Фуко си отива ненавре­менно, а само дни преди това са публикувани втори и трети том на поредицата: „Употребата на удоволствията и „Грижа­та за себе си“. Те на свой ред са отделени с цели осем години от манифестния първи том на поредицата – „Волята за знание“.

  „Волята за знание“ е вероятно най-цитираната книга на Мишел Фуко и съдържа в синтезиран вид неговата прочута аналитика на властта. Именно тук са най-ясно изложени тезите, с които той се превръ­ща в най-радикалния обновител на това поле. Прицел за образцово приложение на изобретените изследовател­ски оръжия е т.нар. „диспозитив на сексуалност“. Във връзка с него за пръв път Фуко излага и принципите на една биополитика – вероятно най-грандиозното по по­следиците си негово откритие, преориентирало оттогава насам един огромен поток от хуманитарните и социал­ните науки и превърнало го в най-цитирания мислител в световен план.

  Корицата е последният дизайн, който ни остави великолепната Яна Левиева (1967-2018), а изданието е придружено с уникална пощенска картичка. Преводът и заключителната бележка са на Антоанета Колева.

 • Серия: Varius
 • Област: анализи на властта, анализи на настоящето, биополитика, политическа философия, философия
 • Страници от книгата /
 • Послеслов: Антоанета Колева
 • Превод от: френски
 • Преводач: Антоанета Колева
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2019
 • Страници: 238
 • Формат: 14 / 20.5 см.
 • ISBN: 9789545872167
 • 22.00 лв. 18.70 лв.

   

  I Ние другите, викторианците … 9

  II Репресивната хипотеза … 27

  1. Подтикването към дискурси … 29
  2. Вкореняването на перверзиите … 57

  III Scientia sexualis … 77

  IV Диспозитивът на сексуалност … 109

  1. Залог … 117
  2. Метод … 131
  3. Област … 147
  4. Периодизация … 165

  V Право над смъртта и власт върху живота … 189

  – – – – – – – – – –

  Правото да променяш себе си … 229

  Антоанета Колева

  Тук можете да чуете интервю на Силвия Чолева с Антоанета Колева, предаване “Арт ефир” на Българско национално радио.

  Тук можете да прочетете разговор на Марин Бодаков с Антоанета Колева, Вестник К.

  Тук можете да видите разговор за книгата в предаването на Българска национална телевизия “Библиотеката”.