Промо!
 • Автори: Ася Асенова, Валентина Кънева, Ирина Георгиева, Лена Н. Тодорова, Ралица Георгиева, Станка Христова, Стилиян Йотов, Стоян Ставру, Томас Сьорен Хофман, Христо П. Тодоров
 • Автономия и биоетика

  сборник студии

  Проблемът за автономията и границите на автономията е сред най-важните проблеми в съвременните дискусии в областта на биоетиката и медицинската етика. Настоящата антология “Автономия и биоетика. Студии – част първа” дава отговори на нелеките проблеми на биоетиката.

  Какво разбираме под автономия? Къде са границите на неприкосновеното лично пространство? А на толкова желаното самоопределение? Как да се преценява действителната автономност на пациента? Защо е толкова трудно понякога да бъдат приемани отказите от лечение? Длъжни ли сме да зачитаме предварителните указания за лечение на вече некомпетентния пациент? Пред какви изпитания се изправят болните с прогресираща деменция и техните близки? С какви реалности е свързана дългосрочната грижа за възрастни с хронични заболявания и увреждания? Какви са приемливите и неприемливите ограничения върху личните избори в областта на репродукцията? Какви са стандартите за вземане на решения вместо пациента?

  Всички текстове в изданието са подбрани и представени от Валентина Кънева, преподавател по етика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 • Серия: Социооптики
 • Област: биоетика, етика, философия
 • Съставител: Валентина Кънева
 • Художник: Яна Левиева
 • Година: 2011
 • ISBN: 9789545871627
 • ISBN: Няма Категория: Етикети: , , ,

  15.00 лв. 12.00 лв.

  Изчерпан

  Съдържание

  Христо П. Тодоров
  Авторитетът в условията на автономия ….. 13

  Томас Сьорен Хофман
  Към актуалността на Кантовото понятие за автономия в биоетиката ……. 23

  Стилиян Йотов
  Автономия и достойнство …… 47

  Валентина Кънева
  Принципът на автономията в биоетиката ….. 60

  Стоян Ставру
  Правен режим на съгласието за лечение ……. 78

  Станка Христова
  Вземане на етични решения при ограничена автономия на пациента …….. 119

  Ралица Георгиева
  Практиките на погребване на ембриони, правото на (не)информираност и принципът на автономията …. 130

  Ирина Георгиева
  Трансплантационна медицина и етика: проблемът за комерсиализацията на донорството …….139

  Лена Н. Тодорова
  Индиферентността – логическо основание за донорство ……… 152

  Ася Асенова
  Сурогатно майчинство – нови идентичности в ерата на модерните биотехнологии … 163

  Справка за авторите ……….. 175
  Zusammenfassungen / Abstracts …….176